De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Zeven vrouwen en veertien mannen willen burgemeester Borne worden

Zeven vrouwen en veertien mannen willen burgemeester Borne worden

BORNE – Er hebben zich 21 kandidaten gemeld om burgemeester van Borne te worden. Dat heeft de provincie Overijssel laten. In afwijking van de gang van zaken tot voor kort blijven lidmaatschappen van politieke partijen in de provinciale berichtgeving ongenoemd.

Wel laat commissaris des konings Heidema weten dat zeven vrouwen en veertien mannen hengelen naar de ambtsketen van Borne. Ze variëren in leeftijd van veertig tot 62 jaar en dertien hunner hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur. De functie kwam vrij door het vertrek van burgemeester Welten naar de buurgemeente Haaksbergen.

De commissaris van de koning gaat nu met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de zijns bedunkens beste kandidaat voor Borne bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voordragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester eind januar kan worden ingezworen.

Deel dit nieuws!