De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dik vier ton voor voor veilige ommetjes in de essenwijken Oldenzaal

Dik vier ton voor voor veilige ommetjes in de essenwijken Oldenzaal

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal wil ruim vier ton euro uittrekken voor wensen en initiatieven ter verbetering van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in het gebied tussen Graven Es en De Essen. Er kan uit de grondexploitatie Graven Es al 370.000 worden vrijgemaakt voor fiets- en voetpaden. De gemeenteraad moet nog een klap geven op dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Het gaat om een fiets-voetpad langs de Wieldraaierlaan en tussen Erve Medenboer en Normandiëlaan. Er komt bezijden de Wieldraaierlaan géén fietspad. Wel wordt een voetpad aangelegd tussen de rotonde (N343-Wieldraaierlaan) en de bushalte aan de N343 nabij oversteek Ootmarsumsedijk. Bovendien zal een houtwal met pad langs de sloot tussen de Oude Oldenzaalsestraat en de Wieldraaierlaan worden aangelegd.

Daarenboven wordt in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie  en het waterschap Vechtstromen wandelroute om te flaneren aangelegd. Hiervoor droeg de afdeling Oldenzaal van het IVN een buurtinitiatief. Dit zogenoemde ‘welzijnsommetje’ begint bij De Höfte in het stadspark en gaat via de bergingsvijver aan de Harplaan naar de Wieldraaierlaan/Boerrichterweg en via de Wolbertdijk en Erve Medenboer weer terug naar De Höfte.

Deel dit nieuws!