De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haags debat gemeentelijke tekorten Jeugdzorg levert nog weinig op

Haags debat gemeentelijke tekorten Jeugdzorg levert nog weinig op

HENGELO – Namens de regio Twente en de veertien gemeenten hebben zes Twentse wethouders en een escorte ambtenaren vandaag in de Tweede Kamer het debat over de jeugdzorg bijgewoond. Uit het hele land togen zo’n tweehonderd bestuurders naar de residentie. De inzet van de wethouders en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is dat er meer geld naar de gemeenten komt om de hen toebedeelde uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg financieel haalbaar te maken. Voorshands lijkt de roep om meer geld weinig gehoor te krijgen.

De gemeenten moeten miljoenen uit de eigen middelen bijpassen om goede jeugdzorg te geven. Het idee achter de overdracht was dat de gemeenten lokaal efficiënter zouden kunnen werken dan de rijksoverheid en de provincies vanwege hun kennis van en inzicht in de lokale overheid

Wel deed minister De Jonge de toezegging in het eerste kwartaal van volgend jaar met een 'oplossingsrichting' te komen, maar het achterliggende idee lijkt vooralsnog niet te zijn dat de bewindsman met in de loop van 2020 met extra geld voor de gemeenten of de instellingen op de proppen zal komen om de lokale noden te lenigen.

 

Deel dit nieuws!