De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

VNO/NCW, FNV en PSO breken lans voor behoud van Soweco

VRIEZENVEEN - De sociale partners VNO-NCW (werkgevers) en FNV (werknemers) voorzien sociaal-maatschappelijke schade bij het opdoeken van het werkvoorzieningsbedrijf Soweco van zes gemeenten in de subregio Almelo. Dat werd vanavond door zegslieden van de organisaties in Vriezenveen benadrukt. Ook het bemiddelbureau PSO ontraadt het opheffen van Soweco, dat op de kop af al vijftig jaar werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De rode draad in de oproepen van werkgevers/bedrijven en werknemers/vakbonden was dat de sociale werkvoorziening veel expertise in huis heeft, aantoonbaar beter presteert dan gemeenten met hun sociale diensten en werkpleinen en bovenal meer veiligheid en zekerheid biedt dan gemeenten en bedrijven kúnnen doen voor mensen die dat nodig hebben (nieuw beschut werk), want die zijn afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen, marktdenken en verdienmodellen.

Het initiatief voor de bijeenkomst in de raadszaal te Vriezenveen (gemeente Twenterand) ging uit van de eenkoppige raadsfractie van PvdA/GroenLinks, inzonderheid het raadslid Reusken. In de persoon van wethouder Van Abbema heeft Twenterand een eminente vóórstander van ontbinding van de Gemeenschappelijk Regeling van Soweco, Van diverse kanten werd vanavond opgemerkt dat het voornemen tot opheffing onvoldragen en ondoordacht is, vooral door druk van de Almelo, dat met wethouder Maathuis de bestuursvoorzitter van Soweco levert, een aanhanger van de vrije markt. 

De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn, die al eerder wilden uitstappen, maar werden afgeschrikt door de frictiekosten, willen nu Almelo op hun lijn zit de gelegenheid te baat nemen uit te treden. In de gemeenten Tubbergen en Wierden ligt het genuanceerder met een neiging tot instandhouding. In de gemeente Twenterand hangt het af van de lokale partij GBT (absolute meerderheid) af of Van Abbema  haar zin krijgt. Als dat gebeurt, is het ook gebeurd met Soweco omdat Tubbergen en Wierden getweeën geen Gemeenschappelijke Regeling in de benen kunnen houden, tenzij ze aansluiting dan wel samenwerking zoeken bij Larcom dan wel SWB Midden Twente.

 

 

Deel dit nieuws!