De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Dinkelland: onderzoeksgeld voor school Zevenster in Denekamp

Dinkelland: onderzoeksgeld voor school Zevenster in Denekamp

DENEKAMP - De gemeente Dinkelland stelt een bedrag van 25.000 euro beschikbaar voor de school De Zevenster te Denekamp. Het bestuur van de onderwijsstichting Konot ijvert voor nieuwbouw van deze basisschool. Het uitgangspunt van het college van burgemeester en wethouders is dat er twee  gebouwen voor basisonderwijs in het dorp Denekamp moeten overblijven. De gemeente is met de onderwijsstichtingen Konot (rooms-katholiek) en Consent (openbaar) al langere tijd in gesprek over hoe de onderwijshuisvesting in Denekamp er in de toekomst uit moet zien.

Aan de gesprekken neemt ook het Twents Carmel College deel, teneinde leegstand in de toekomst te voork√≥men. Dat heeft  wethouder Duursma van Onderwijs laten weten.  Het bestuur van het Twents Carmel College en de gemeente Dinkelland zijn bezig met een lobby om de kans te vergroten het voortgezet onderwijs voor Denekamp te behouden,. eventueel gebundeld met basisonderwijs.

Vanuit de oppositie is deze week aangedrongen op tempo, maar Duursma verkiest het te tijd te nemen om in overleg met alle betrokkenen/scholen/besturen met het beste besluit te nemen. Volgens het raadslid Zwiep van Lokaal Dinkelland zou De Zevenster toegezegd op de huidige plek te blijven in een nieuw dan wel vernieuwd gebouw dat aan de eisen des tijds voldoet.

Duursma behaagt het zich daar op voorhand niet over uit te laten anders dan dat de gemeente Dinkelland niet meer dan twee schoollocaties in het dorp Denekamp wenst. Zwiep en ook haar PvdA-collega Koehorst vinden dat De Zevenster gezien aard en historie op de huidige plek zou moeten blijven, maar dan wel in een nieuw pand. 'Het gebouw is op', aldus Zwiep.

 

 

Deel dit nieuws!