De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twenterand wil synagoge Vriezenveen niet zomaar laten slopen

Twenterand wil synagoge Vriezenveen niet zomaar laten slopen

VRIEZENVEEN – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand weigert voorshands een sloopvergunning af te geven om de voormalige synagoge in Vriezenveen af te breken. Het gebouw verkeert weliswaar bouwkundig in niet al te beste conditie, maar staat wél op de lokale monumentenlijst. Het mooiste zou volgens het gemeentebestuur zijn als er een haalbaar plan uit de samenleving komt voor restauratie gekoppeld aan herbestemming.

De synagoge dateert van de jaren zeventig van de negentiende eeuw. De joodse gemeenschap te Vriezenveen telde toentertijd zo’n dertig gelovigen. Er kwam van overheidswege een geldelijke bijdrage voor de bouw van wat toentertijd ‘de Hebreese kerk’ heette te zijn. De oplevering was in 1879. De sjoel werd in 1923 verkocht doordat de joodse gemeenschap te Vriezenveen onder Almelo ging ressorteren. Een voorwaarde bij de verkoop was dat het gebouw als woonhuis, winkelpand of pakhuis mocht worden ingericht, maar niet voor de opslag van lompen of aanverwante artikelen. Bovendien mocht het gebouw niet worden gebruikt als een schenkgelegenheid.

Het gebouw van de synagoge is sedertdien door diverse eigenaren/huurders als opslagruimte gebruikt. Mede door inspanningen van Museum/Oudheidkamer is in 1999 de Stichting Behoud Synagoge Vriezenveen opgericht om het gebouw te bewaren met een nieuwe functie.

Deel dit nieuws!