De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Coes buigt voor buurtwoede en raadskritiek op bouwplan school Enter

Coes buigt voor buurtwoede en raadskritiek op bouwplan school Enter

ENTER – Er zal opnieuw worden gekeken naar de meest wenselijke plek in Enter voor een nieuw gebouw ten behoeve van de huisvesting van de rooms-katholieke basisscholen De Talenter en De Wegwijzer. Een beoogde plek aan de Sportlaan bij de velden van de voetbalclub Enter Vooruit leidde tot woede en verzet in de buurt. Onder druk van de vox populi koos wethouder Coes vanavond, mede vanwege obstinate raadsfracties, ervoor opnieuw te gaan broeden op een plek voor de school.

De toon werd gezet door inspreker Klein Nagelvoort die met veel woorden gehakt maakte van een onderzoek, waarvoor de gemeente bureau Kleissen inschakelde. Hij noemde het een ‘brandhoutrapport’ om ‘het sprookje van de gemeente Wierden’ aan de man te brengen. Het is volgens hem helemaal te gek dat er behalve een school ook nog een cultureel centrum komt.

Na een schorsing op verzoek van de wethouder constateerde de schepen zelf  dat het voorstel ‘nog niet beslisrijp’ is, waarna hij in adem liet weten dat uitstel geen afstel hoeft te betekenen. Hij wees er in dat verband op dat de gesprekken doorgaan, er nader onderzoek komt plus besprekingen, maar dat het hoe dan ook om ‘warme grond’ gaat van strategisch algemeen belang, waarop de WVG van toepassing blijft, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, die de lokale overheid de altoos het recht van eerste koop geeft. Coes: ‘We zien uit naar het proces in het belang van het onderwijs en de buurt.’

Vanuit de gemeenteraad kwamen we wat vragen, maar overwegend naar de bekende weg. Alleen fractiechef Van Dijk van de ChristenUnie prikte even door toen hij zei het idee te hebben dat er in de wandelgangen ten gemeentehuize meer gebeurt dan in het openbaar. Hij gaf Coes 'in ernstige overweging' het voorstel dit jaar nog niet voor besluitvorming in de raad te brengen.

Deel dit nieuws!