De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Haaksbergen weer aan leiband Overijssel gelegd; Twenterand net niet

Haaksbergen weer aan leiband Overijssel gelegd; Twenterand net niet

HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen komt weer aan de financiële leiband van de provincie Overijssel te liggen. Er werd  al op dit zogenoemde preventief toezicht gehint, want uitgaven en inkomsten zijn meerjarig niet in de pas. Tegen de zin van het college van burgemeester en wethouders besloot de gemeenteraad miljoenen uit te trekken voor nieuwbouw van de school Het Assink voor voortgezet onderwijs.

Al eerder stelde wethouder Koopman van Financiën dat er ‘groot onderhoud’ nodig is in de gemeentelijke financiën. ‘Er moeten keuzes worden gemaakt om Haaksbergen ook voor de lange termijn gezond te maken.’ Hij zegt met zoveel woorden blij te zijn met de ondercuratelestelling door de provincie Overijssel.  ‘Die steun in de rug hebben we nodig.’

De gemeenteraad heeft afgelopen najaar willens en wetens besloten volgend jaar meer geld uit te geven dan ze ontvangt. Ook voor de navolgende jaren zijn tekorten voorzien. Eerst in 2022 zou  de begroting weer sluitend zijn, maar dat is alléén het geval als ook alle taakstellingen gehaald worden en dat noemt het gemeentebestuur zelf ‘nog onzeker’. Er zijn  bijvoorbeeld geen reserves om toekomstige onvoorziene tegenvallers op te vangen. De verwachting is dat er vanaf 2023 weer een algemene reserve meer achter de hand zal zijn.

Ook de gemeente Twenterand dreigde opnieuw onder curatele te worden gesteld wegens onevenwichtigheid in de begroting 2020, maar door te elfder ure alsnog een aantal uitgaven te schrappen zou volgens wethouder Koster, na ambtelijk en bestuurlijk overleg, zijn ontkomen aan straf repressief toezicht van provinciewege.

Deel dit nieuws!