De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • PVV vraagt naar plan winkels op plek d'Oale Skoele in Vroomshoop

PVV vraagt naar plan winkels op plek d'Oale Skoele in Vroomshoop

VROOMSHOOP – De raadsfractie van de PVV in Twenterand wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het waar is dat het voornemen bestaat de winkels van de Linderflier in Vroomshoop te verplaatsen naar de plek van d’Oale Skoele. Veltmeijer baseert zich op berichtgeving op de Facebookpagina van de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk.

Veltmeijer releveert dat ‘veel inwoners zich zorgen maken over dit kennelijke voornemen vanwege onder meer de beperkte parkeergelegenheid, de toenemende verkeersdrukte, de hieraan gekoppelde toename van de verkeersonveiligheid en de kans dat ondernemers Twenterand zullen verlaten vanwege de mindere oppervlaktes. Ook zou het ten koste gaan van de voormalige Kennedyschool dat volgens geschiedvorsers een historische betekenis heeft. Het betreft namelijk de eerste naoorlogse permanente school in het kanaaldorp; de school van meester Mens.

Er is naar het oordeel van het raadslid van belang te weten of het om concrete plannen gaat en zo ja of er een projectontwikkelaar in beeld is, op welke termijn van effectuering der plannen sprake kan zijn en of omwonenden daar dan nog bij worden betrokken.

Deel dit nieuws!