De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Afsluitende fase woonwijk De Saller in Losser brug naar de toekomst

Afsluitende fase woonwijk De Saller in Losser brug naar de toekomst

LOSSER – Medio volgend jaar worden in Losser de laatste woningen van de wijk De Saller opgeleverd. Het gaat om 87 huizen, voor de bouw waarvan gronden bouwrijp zijn gemaakt. In dat bestek is ook de eerste brug in Losser met een komposiet laag geplaatst. De oplevering en onthulling was een ceremonieel vertoon met de wethouders Prins en Van Essen.

De fiets- en voetgangersbrug is de verbinding van de fietspaden in de wijk en de Honingloweg met het buitengebied. Het ontwerp van deze brug is tot stand gekomen in samenwerking met Roelofs Wegenbouw uit Den Ham en Makan Landschapsontwerp uit Groenlo.

Het plan voor De Saller dateert van 21 jaar geleden en voorziet in een voor Losser omvangrijke wijk van 560 huizen. Het is volgens de gemeente een wijk die aangelegd is met veel oog voor duurzaamheid en groen, plus twee vijvers voor waterberging benevens ruimte voor de aanplant van openbaar groen, waaronder bomen.

Een bijzonderheid heet te zijn dat de woningen geen gasaansluiting hebben. Er is extra geïnvesteerd in een uitgebreid elektranet. Voor de bestrating van de rijbaan en het trottoir worden net als in het centrum van Losser gebakken klinkers gebruikt. De eerste kavels zijn reeds uitgegeven. De uitgifte van de overige kavels begint in het voorjaar.

Deel dit nieuws!