De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gesprekken in dorpen over Noordoost Twente zonder gasaansluiting

Gesprekken in dorpen over Noordoost Twente zonder gasaansluiting

DENEKAMP – De vier gemeenten in Noordoost Twente hebben een gezamenlijk in concept een zogenoemde warmtevisie opgesteld. In deze visie van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen staat welke dorpen en wijken met de huidige inzichten en huidige stand van de techniek het beste van het aardgas af kunnen. De gemeente spelen in op het idee dat Om de CO2-uitstoot te verminderen.

Daartoe moeten in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas afgesloten zijn, zo heeft het kabinet besloten. Gemeenten in Nederland zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen realiseren.

Er staan voor het nieuwe jaar in Noordoost Twente gesprekken op stapel met dorpsraden, plaatselijke werkgroepen duurzaamheid en andere belanghebbenden in de wijken en dorpen der gemeenten. De bedoeling is per wijk of dorp ‘uitvoeringsplannen’ op te stellen waarvoor een breed draagvlak bestaat.

‘Het is nieuw, het is anders en daarom spannend’, vinden de vier duurzaamheidswethouders van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. En ook hebben ze laten optekenen: ‘De warmtetransitie is een enorme uitdaging, die we alleen kunnen volbrengen als we hierin nauw samenwerken met inwoners, ondernemers, waterschappen, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties en gemeenten. Met elkaar gaan we voor een aardgasvrij Noordoost Twente op een haalbare en betaalbare wijze.'

 

 

Deel dit nieuws!