De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede spant zich in voor behoud panden moskee en theehuis

Enschede spant zich in voor behoud panden moskee en theehuis

ENSCHEDE – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor twee panden aan de Atjehstraat te Enschede aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument respectievelijk karakteristiek gebouw. Beide panden verrezen in 1921 als verenigingsgebouwen voor de Hersteld Apostolische Gemeenschap. Nu zijn er een moskee en theehuis gevestigd.

Een aantal erfgoedorganisaties vroeg het college om bewarende maatregelen en Het Oversticht sloot zich daar bij aan. Het moskeebestuur heeft geen bezwaar tegen dit voornemen kenbaar gemaakt, maar in tweede instantie stelde het dat het nimmer op de hoogte was gesteld van het voornemen over te gaan tot aanwijzing te wijzen als gemeentelijk beschermd monument.

Vanwege de zorgvuldigheid is  het bestuur alsnog in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Er wordt nu een nieuw besluit genomen waarbij de ingediende zienswijzen worden meegewogen. Dit besluit zal worden voorgelegd aan de betroken raadscommissie ter advisering. Daarna vindt besluitvorming plaats waartegen belanghebbenden volgens de gebruikelijke procedures bezwaar en beroep kunnen aantekenen, waarna uiteindelijk de gemeenteraad beslist.

Deel dit nieuws!