De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Regio Twente puur sociaal-economisch en verder kringverbanden

Regio Twente puur sociaal-economisch en verder kringverbanden

ALMELO – De afslanking van de Regio Twente houdt in dat het bestuur van de veertien gemeenten zich in grote lijnen beperken tot sociaal-economisch beleid, waarin begrepen de uitvoering van de met de rijksoverheid en de provincie Overijssel gesloten Regiodeal, waarmee een bedrag van zo’n 150 miljoen euro gemoeid is. Het betekent een ander ‘besturingsmodel’ voorde Regio Twente, waarbij de directe invloed van gemeenteraden vermindert en die van ondernemers (bedrijven) en  onderwijsinstellingen (UT, Saxion en ROC) toeneemt. De bedoeling is verder om de GGD af te splitsen van de Regio Twente door deze geneeskundige en gezondheidsdienst te verzelfstandigen, omdat het een stand-alone-organisatie (vreemde eend in de bijt) heet te zijn.

Op deelgebieden kunnen  de gemeenten in de regio zogenoemde ‘coalitions of the willing’ vormen, zoals bijvoorbeeld al gebeurt in Noordoost Twente, waar Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen op een aantal beleidsterreinen samen optrekken, bijvoorbeeld toeristisch-recreatief en terzake de energietransitie. Ook de gemeenten Almelo en Rijssen-Holten  stemmen steeds meer op elkaar af, mede doordat de burgemeesters Gerritsen van Almelo en Hofland van Rijssen-Holten elkaar makkelijk weten te vinden en veelvuldig contact hebben; het neigt naar de voormalige Gemeentekring Almelo, waarbinnen de burgemeester Schneiders en Smit van Rijssen-Holten een bepalende stem hadden, zeker als Hellendoorn, Twenterand en Wierden aansluiten.

Dit soort gemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgt meer ruimte als de Regio Twente zich met grote onderwijsinstellingen en tot de verbeelding sprekende ondernemers in belangrijke mate concentreert op het sociaal-economisch wel en wee  in Twente.

Deel dit nieuws!