De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Driekwart miljoen Vechtstromen: bestrijding wateroverlast gemeenten

Driekwart miljoen Vechtstromen: bestrijding wateroverlast gemeenten

ENSCHEDE – Het waterschap Vechtstromen kom met driekwart miljoen over de brug  voor projecten in zes gemeenten met als inzet het opvangen van de gevolgen van wateroverlast door klimaatverandering. Er gaat geld naar de Twentse gemeenten Enschede, Borne, Losser, Hellendoorn en Wierden. De zesde gemeente is Emmen in Drenthe. Volgens waterschapbestuurder Van Agtereren gaat het om projecten in de bebouwde omgeving die de gevolgen van klimaatverandering beteugelen. ‘Met deze bijdrage willen we een impuls geven aan waterrobuuste steden waar extreem weer minder snel tot problemen leidt.’

In de woonwijk Plan Oost te Wierden gaat het om het vergroenen van de omgeving, het afkoppelen van regenafvoer van de riolering en de aanleg van wadi’s voor waterberging. Dit gaat ook wateroverlast elders in Wierden tegen door overtollig water in de Wierdense Aa. De gemeente Borne wil de wijk Wensink Zuid komt meer ruimte voor groen en regenwaterberging. De maatregelen in Enschede moeten wateroverlast in de Oldenzaalsestraat en de aanliggende straten tegengaan door een ondergrondse waterberging te maken en een groene bovengrondse bergingszone voor zeven miljoen liter water.

De maatregelen  bij Erve Boerrigter/Noordrand De Lutte richten zich hier op de afvoer hemelwater richting de Dinkel door afkoppeling van de riolering. Op deze wijze krijgt de dorpsrand een aantrekkelijkere inrichting door de combinatie van groen en waterberging. In de gemeente Hellendoorn vindt bestrijding plaats van wateroverlast in het centrum van Nijverdal bij hevige buien. Hiertoe krijgt de Grotestraat inheemse beplanting en een waterafvoer- en bergingssysteem met een wadi die onlangs een Europese prijs won. Tevens wordt een oude beekloop door het centrum van Nijverdal in ere hersteld.

Deel dit nieuws!