De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verbazing gemeenteraad over plotse verhoging Doesgoor-subsidie

Verbazing gemeenteraad over plotse verhoging Doesgoor-subsidie

GOOR – De gemeente Hof van Twente heeft te elfder ure een bedrag van 118.000 euro verstrekt aan de wijkvoorziening ’t Doesgoor. Dat verbaasde met name de beide coalitiepartijen. De raadsfracties van CDA en VVD reageerden in de laatste raadsvergadering van dit jaar met een mengeling van toorn en hoon. Bij monde van het fractievoorzitter Nijhof van de christendemocraten klonk irritatie door.

De voorvrouw van het CDA herinnerde het college van burgemeester en wethouders eraan dat de afspraak dat de gemeente een bijdrage van 70.000 euro per jaar beschikbaar stelt aan ’t Doesgoor en het bijzonder vreemd te vinden dat het opeens, zonder dat de raad er iets over te zeggen heeft gehad, 38.000 euro bij is gekomen. Uit haar woorden viel op te maken het laatste woord er nog niet over is gezegd.

Het project ’t Doesgoor voor maatschappelijke (wijk)activiteiten op het sportpark van de voetbalclub Hector houdt de Hof-politiek al een aantal jaren in de greep.  Er zijn uiteenlopende organisaties betrokken binnen dit project op tal van beleidsterreinen. De buurtsportcoach heeft een coördinerende en verbindende rol in de samenwerking en de onderscheiden activiteiten.

De gemeenteraad stelde ooit behalve een jaarbedrag van 70.000 euro ook nog eens een ton in het vooruitzicht, met als grootste pleitbezorgers PvdA en SP. Van meet af aan willen de overige partijen, met name de collegepartijen CDA en VVD, dat alvorens er meer geld komt veel doorzichtiger moet zijn hoe toedeling en verantwoording van dit gemeenschapsgeld wordt geregeld, los van het bedrag.

 

Deel dit nieuws!