De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Komst Chinese bussen op wegen in Twente afhankelijk van onderzoek

Komst Chinese bussen op wegen in Twente afhankelijk van onderzoek

HENGELO – Het is allerminst een uitgemaakte zaak dat de nieuwe bussen ten onzent van het openbaarvervoerbedrijf Keolis van Chinese makelij zullen zijn. Keolis heeft een opdracht voor de aankoop van 259 elektrische passagiersbussen voor Overijssel, Gelderland en Flevoland bij het Chinese bedrijf BYD geplaatst. Daar is veel kritiek op en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft vanwege de ontstane commotie een onderzoek aangekondigd.

De bewindsvrouw deed dat in reactie op boosheid bij het bedrijfsleven, onder meer van bussenbouwer VDL. Ook directeur Van Lier van het MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit (onderdeel van het ROC van Twente) heeft kritiek, op persoonlijke titel. Hij hekel-twittert het puur economisch denken, het louter redeneren in comparatieve kosten, waarbij effecten op milieu en (regionale) samenleving het afleggen en deswege terzijde worden geschoven. 'Bij investeringen in de publieke sector spelen meer argumenten dan de prijs', aldus Van Lier.

Het onderzoek dat de CDA-staatssecretaris heeft gelast moet duidelijk maken of Nederlandse bedrijven een eerlijke kans hebben gekregen om de opdracht te verwerven, Daarbij moet ook duidelijk worden of de rijksoverheid hier een stem in het kapittel heeft of dat de ‘aanbesteding’ puur een zaak is voor de betreffende provincies. In de Staten van Overijssel komt de kwestie sowieso aan de orde omdat de fractie van de PVV er bij monde van het statenlid Pool vragen heeft gesteld.

Deel dit nieuws!