De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • SP in de Hof van Twente wil meer inzicht in situatie Stadsbank ON

SP in de Hof van Twente wil meer inzicht in situatie Stadsbank ON

ENSCHEDE/GOOR – De raadsfractie van de SP in de gemeente Hof van Twente wil inzicht in de oorzaken en vooral de gevolgen van het verbod voor de Stadsbank Oost Nederland om nieuwe dossiers in behandeling te nemen. Bij penne van voorman Kalter legt de fractie een aantal vragen hieromrent voor aan het college van burgemeester en wethouders.

Het schort bij de Stadsbank Oost Nederland zoals eerder gemeld aan een ordentelijke en inzichtelijke administratie. Om die reden heeft de Rechtbank Overijssel bepaald dat er tot maart volgend jaar geen nieuwe huishoudens met problematische schulden mogen worden toegelaten. Ook zijn enkele andere bewindvoerderende instanties, waaronder commerciële bureaus en bedrijven, verplicht tot een ‘klantenstop’. Ze laten onder meer steken vallen ter zake verslaglegging en dossiervorming. De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijk samenwerkingsverband dat bewindvoering uitvoert namens de 22 aangesloten gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Het socialistische raadslid Kalter wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten op grond van welk signaal de Rechtbank Overijssel tot het haar oordeel is gekomen en hoe lang er al sprake is gebrekkig functioneren. Ook informeert hij waarom de Stadsbank eerder eigener beweging geen maatregelen ter verbetering nam. Verder wijst Kalter en passant op de eerder door de fractie al gehekelde hoge rente die de Stadsbank rekent voor mensen die toch al in de penarie zitten. En dan bij wijze van uitsmijter: ‘Vindt het college de Stadsbank nog steeds een serieuze organisatie om voor 22 gemeenten dit belangrijke werk in al zijn facetten uit te voeren?’

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!