De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overleden wethouder Op den Dries postuum Beste Bestuurder Twente

Overleden wethouder Op den Dries postuum Beste Bestuurder Twente

HELLENDOORN – De afgelopen voorjaar overleden wethouder Op den Dries is door de Roskam uitgeroepen tot Beste Bestuurder van Twente in 2019. Hij is namens zijn partij GroenLinks in de gemeente Hellendoorn een jaar wethouder geweest, want trad aan na de verkiezingen van voorjaar 2018 en overleed 15 april jongstleden, op 35-jarige leeftijd, aan de gevolgen van leukemie. Het is triest dat Op den Dries, wiens open bestuursstijl en politieke idealisme, in combinatie met zijn oog voor haalbaarheid, worden geroemd, de titel Beste Bestuurder 2019 postuum krijgt.

Op de tweede plek in de Top 25 van de Roskam staat – ook verrassend - wethouder Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente. Vorig jaar al kwam deze VVD-schepen de Top Tien binnenstormen. Een vaste waarde is wethouder Eerenberg van Enschede, twee jaar geleden winnaar en nu net als vorig jaar derde. Eerenberg staat komt voor het laatst in de lijst voor, want de D66-politucus is twee weken geleden geïnstalleerd als wethouder van Utrecht.

De winnaar van vorig jaar, burgemeester Gerritsen van Almelo, staat nu op een vierde plek. De liberale crimefighter blijft een aantal snelle stijgers voor, te weten de machtspolitica Ten Heuw van de SP in Hengelo die terugkeert in de Top Vijf, de opstomende koddebeier Harmsen uit Den Ham (GBT Twenterand) en burgemeester Welten die sinds zijn benoeming in Haaksbergen weer kleur op de wangen heeft gekregen.

De complete Top 25

01 (--) Dennis op den Dries (GroenLinks, Hellendoorn)

Op den Dries gold binnen GroenLinks al jong als een groot talent. Eén brok dynamiek. In het eerste decennium van deze eeuw al liet hij  in vergaderingen en bijeenkomsten zijn stem nadrukkelijk horen. Had een mening en ventte die uit. Wilde af van de samenwerking met de Paalmanmannen van de PvdA. GroenLinks fleurde op, sprak weer aan én won zetels. Reminicenties naar de jaren van Henk Koster, maar zonder pluizige baard. Een beetje het politieke kind van Femke Halsema en Jesse Klaver, maar dan zonder arrogantie en bereid tot compromissen.

Op den Dries stuwde in het tweede decennium van deze eeuw de partij  in en buiten de raadszaal populair en kwam in 2014 zelf in de raad, als eenmansfractie. Hij maakte met zijn politieke intellect en zijn open houding naar partijen die wilden samenwerken. Door zetelwinst (voor het eerst een tweede zetel) en door strategisch onderhandelen werd hij wethouder. Binnen de kortste keren was hij dé revelatie in het vierpartijencollege. Hij genoot van het bestuurlijke werk. Natuurlijk had hij ‘klimaatbeleid’ en ‘energietransitie’ onder zijn hoede. Hij wist met zijn bestuurlijke innemendheid meerderheden te krijgen, omdat hij twee dingen combineerde: het gebruik van goede argumenten en betrokkenheid kweken, waardoor hij zowel in de samenleving als in de raadsarena draagvlak verkreeg. Het was volgens hem domweg noodzaak om  mensen te overtuigen en dat kon hij ook. ‘Vergeet niet ervan te genieten’, zei hij in juli 2018, in één van zijn eerste raadsvergaderingen.

Dat deed hij zelf ook, met een bijkans onbevattelijk vermogen tot optimisme en enthousiasme, ook nog toen hij ziek was. Hij volgde in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden voor zover lijf en geest het toelieten de politiek van Hellendoorn op de voet, maar de strijd tegen de ziekte kon hij niet winnen. Op 35-jarige leeftijd overleed Op den Dries 15 april in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Zijn politieke nalatenschap is dat hij wat Henk Koster ooit begon heeft vervolmaakt: GroenLinks telt mee in Hellendoorn. Van de komst van Op den Dries zal het klimaat boven de zon en de wind opknappen.

 02 (10) Wim Meulenkamp (VVD, Hof van Twente)

Hij houdt namens de VVD in de dorpen van de Hof van Twente de al bijna zes jaar de wet. Daarvoor was hij vier jaar raadslid  De sociaalgeograaf uit Bentelo ontpopte zich in zijn eerste periode al meteen als een begenadigd bestuurder. Zijn carrière toont verwantschap met die van de nummer één, zij het dat de VVD in de Hof van oudsher wat meer bestuurderspartij is dan GroenLinks in Hellendoorn. Een overeenkomst is zeker dat Meulenkamp de voor de VVD wat minder voor de hand liggende klimaat- en energieportefeuille beheert en dat met verve doet, want zeker met zonneparken loopt de Hof voorop. Daarnaast heeft Meulenkamp de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en het economisch beleid. Hij verknoopt groene en rode belangen en je vraagt je wel eens af of de Hof niet met één wethouder toe zou kunnen, want snoever Schouten en zweter Van Zwanenburg, beiden van het CDA, breken tussen Enter en Neede geen potten. Als de nood aan de man komt, doet Meulenkamp het er zó bij.

 03 (03) Eelco Eerenberg (D66, Enschede)

Enige bestuurder in Enschede die wat verder kijkt en hoger mikt dan de doorsnee wethouder van Enschede. Heeft soms trekken van de nerd, zit vaak op een hoog abstractieniveau te orakelen en raakt dan raadseden kwijt, maar is nooit te beroerd het nóg een keer uit te leggen. Eerenberg is zowel strategisch als politiek zijn gehoor meestal ver vooruit, doet en denkt sneller dan de meeste anderen. Onder zijn bewind van bijna zes jaar is de binnenstad van Enschede verder opgekrikt, al zal sluiting van Hudson’s Bay een jaar na de opening ook hem koud op de emmer zijn gevroren. Door zijn inspanningen is FC Twente gered en hij gaat nu naar FC Utrecht kijken, want is afgelopen week in de Domstad als wethouder geïnstalleerd.

04 (01) Arjen Gerritsen (VVD, Almelo)

Van één naar vier geduikeld, maar nog altijd de beste burgemeester van Twente. Zodra er tekenen zijn van één (gemeente) Twente is de geboren Enternaar met Passie de enige die in aanmerking komt om daar burgemeester van te worden. Kan misschien zelf zorgen dat collega Van Veldhuizen chef Afvalinzameling wordt in Münster en collega Schelberg iets met kniekousen in een Godfried Bomans Museum. Ondertussen leidt Gerritsen de vergaderingen van de gemankeerde gemeenteraad van Almelo straf en strak en is daarnaast bezig met de terugkeer van de Gemeentekring Groot Almelo, in nauw overleg met collega Hofland van Rijssen-Holten.

 05 (16) Mariska ten Heuw (SP, Hengelo)

Kwam dit jaar sterk terug van een poos wat minder zichtbaar geweest, moeder van de minima, scheermes van sterkhouders, kloek van de keuring en Madonna van de Mozartlaan (in verwachting van nieuw winkelplein) en zonder ambtsketen nodig te hebben de enige baas in het college van burgemeester en wethouders (wees Van Wakeren zijn plek in de pikorde)

06 (22) Bart-Jan Harmsen (GBT Twenterand)

ontluikend talent dat zich vorig jaar al aankondigde, de kracht van de ongetwijfeld berekende spontaniteit, breekt processen open en dóórbreekt taboes, heldere stijl van communiceren, belooft niet veel en bereikt daardoor meer, maakte indruk met essentiële grondaankopen (Kerkallee, Harwi(g)rondje) en nog zo wat), de eerste die in d’Oale Buurt te Westerhaar heldere kaders stelde en op de schouder wees waarop een aap logeerde

07 (20) Rob Welten (CDA, Haaksbergen)

Terug in de top, nadat hij in Borne dreigde te verpieteren doordat hij alle grote investeringen voorbereidde, ging zich als rasbestuurder vervelen en greep in overleg met de commissaris van de koning de mogelijkheid op Haaksbergen te solliciteren, waar hij (dus) werd voorgedragen, moet in de Ster van Twente annexatie voorkómen, provincie helpt daarbij, raad wordt ingetoomd

08 (02) Ben Beens (SGP, Rijssen-Holten)

Daalt niet vanwege slechter functioneren van hemzelf, maar doordat anderen beter zijn gaan functioneren, bleef zelf op niveau, nog altijd (met alleen de burgemeester in zijn buurt) de onbètwijfeld en ongétwijfeld de beste in de Reggestad, hoeder van erfgoed, de schone kunst en de culturele ontplooiing, ook van het Parkgebouw als motor van dit alles (in dat opzicht liberaler dan de VVD en veel andere partijen)

09 (14) Ilse Duursma (CDA Dinkelland)

Invloed neemt toe nu veel goudhaantjes en lokaaltjes een paar jaar moeten toekijken, meer dan voorheen peetmoeder van  alles wat hulp, zorg en bijstand van node heeft in Dinkelland, bouwt scholen, regelt de onder- en de bovenboel, gedraagt zich als moederkloek, dus kom niet aan d’r eieren, bevordert het onderwijs (scholenbouw in Denekamp en blust Brand en brandjes waar nodig

10  (--) Martin Velten (BorneNu, Borne)

terug van weggeweest, krijgt letterlijk en figuurlijk in de Bornse politiek meer gewicht, zeker na het vertrek van Welten, zonder al te nadrukkelijk  af te geven op Kotteman en Muldersman, leidt ook de stoelendans die in Borne ambtelijke reorganisatie wordt genoemd, weet als portefeuillehouder alles van het sociaal domein, soms iets te veel, kennis kan dan een obstakel zijn

11 (--) Arjen Maathuis (VVD, Almelo)

idealistische jongeling, wil zo snel mogelijk burgemeester worden, maakt net uit waar, al het moet van een mesthoop, want daar hebben alle bewoners werk en dat is het hoogste streven de geboren Almeloër, niks uitkering en anders ervoor werken, brein achter opheffing sociale werkvoorziening, adoreert law&order en deswege die andere Arjen, die al burgemeester is

12 (21) Arco Hofland (CDA, Rijssen-Holten)

stijgt weer, want is terug van een dipjaartje, wellicht net op tijd klaar voor de sprong naar Hardenberg, als opvolger van burgemeester Snijders die vertrok naar Zwolle, waarvoor de naam van Hofland ook rondzong, is provinciaal actiever (voorzitter VNG Overijssel) dan plaatselijk, met collega Gerritsen van Almelo als favoriete sparringpartner in discussie over aard en schaal gemeenten

13 (17) Wilmien Haverkamp (Partijloos, Tubbergen)

bij haar komst twee geleden jaar geleden predikte Haverkamp de gemeenschapszin, mede door haar invloed kwam er een maatschappelijk akkoord, ze biedt Amsterdam (dat dit met zijn stadsdelen ook wil) aan op en rond te komen kijken, ze leidt als politiek blanco burgemeester (ze is geen lid van een partij) het meest feminiene college in Twente (drie vrouwen en één man), wat meer dan toeval moet zijn.

14 (05) Ellen Nauta (CDA, Hof van Twente)

Soeverein burgemeester, enkele jaren geleden nummer één, nu was het een jaar met minder onderscheidend dan eerder, blijft prima bestuurder met een opvallend groot hart voor de het rijke verenigingsleven in de Hof van Twente, werd afgelopen voorjaar herbenoemd in de Hof, beetje de pleegmoeder van haar collega Van Veldhuizen die regiovoorzitter is zónder dat iemand daar iets van merkt

15 (15) Roel Koster (GBT Twenterand)

Stille kracht, op het saaie af, maar boekt wél resultaat, met de hernieuwing van (de functie) de gemeente, het gemeentehuis en de gemeentefinanciën, deed voor woninggbouw essentiële grondaankopen, moet nu nog zien de gemeentesecretaris op de plek te krijgen die een ambtenaar uit de Visser-tijd betaamt, weg achter de collegetafel, zonder voorzitterschappen en rechtsgangadviezen

16 (--) Louis Koopman (VVD, Haaksbergen)

Gewezen modekoning van Twente, ging toen de klad in kleding kwam een paar gekke dingen doen bij de Kamer van Koophandel en Dinkelland-Werkt-Niet, schreef voor aangename bedragen wat adviesje, werd gepasseerd toen hij wethouder van Oldenzaal dacht te worden en werd dat twee jaar geleden in Haaksbergen, overtuigt daar als saneerder en bezuiniger, krijgt de raad ook in het gelid

17 (06) Alex Langius (ChristenUnie, Almelo)

Sterk financieel strateeg, maar maakte een wat moeilijker jaar mee in de schaduw van de machtspolitiek van de meerderheid van de gemeenteraad onder aanvoering van VVD en CDA en de meeloper van LAS, blijft met succes het primaat van de pegels bewaken, loodste ondanks cultuurverzet met veel politiek machiavellisme en vossenslimheid de alom betwiste verkoop van de Kolkschool over de streep

18 (13) Claudio Bruggink (D66 Hengelo)

Standvastig bestuurder, steady jaar zonder highlights, borduurde na het verzetten der bakens bij Schouwburg en Poppodium verder aan gezondmaking, dit jaar van de sportsector (onder meer de voetbalclubs Achilles, ATC en VV Hengelo) en het basisonderwijs (drie miljoen voor de fusie van rooks-katholieke en openbare scholen); voortgang ver- en nieuwbouw zwembad in combinatie met energiebesparing

19 (18) Rob Christenhusz (WG, Oldenzaal)

Sleepte ondanks financiële tegenslagen bij de gemeenteraad de verhoogde kredieten binnen voor de uitbreiding en modernisering zwembad/clustersport Vondersweijde, wist ondanks bezuinigingen in het sociaal domein essentieel geachte onderdelen van bijstand, welzijn en zorg buiten schot te houden, waarbij wel moet worden opgemerkt dat Oldenzaal relatief weinig last heeft

20 (--) Niels van den Berg (Burger Belang, Enschede)

Metamorfose van oppositieleider tot wethouder valt niet makkelijk, maar geleidelijk lijkt hij zijn draai te vinden, moet wel zaken regelen waar hij altijd fel tegen was (windmolens, zonneparken en andere vormen van energie) en een zwembad sluiten, zal – als hij handig is – na het vertrek van Eerenberg proberen wind en zon ergens Traag te parkeren

21 (--) Eugene van Mierlo (CDA, Almelo)

Succesvol in het sociaal domein (aanpak zorgcowboys, energiek  met zon en – weldra  wind, werd wethouder doordat voorganger Ten Seldam van alle andere fracties dan het CDA niet terug mocht keren op het pluche, is nu de spreek- en trekpop van Ten Seldam, die zelf ondertussen de fractie leidt nadat Zielman ‘op eigen verzoek’ een stapje opzij deed

23 (23)  Jelle Beintema (CDA, Hellendoorn)

Geboren overlever die harde kritiek van de raad op zijn financiële beleid (en impliciet op dat van het hele college, met name burgemeester Raven als voorzitter) en moties van afkeuring heeft weten te trotseren en ondertussen meer grond voor woningen en bedrijven wist te verkopen, wat in de jaarrekening de verliezen vanwege de (jeugd)zorg  compenseerde

24 (07) Alide Renkema (CDA, Oldenzaal)

Boegbeeld van de bouwdrift in de wijken en de centrumontwikkeling in het hart van de oude Hanzestad, lijkt alle op d’r boerenfluitjes te doen, van de wijken op de essen in het noorden tot de huizen in de bergen van het zuiden, en natuurlijk de revitalisering van het centrum, met passende nieuwbouw binnen oudbouw

25 (--) Doret Tigchelaar (VVD, Wierden)

Voormalig raadslid van Hattem, werd afgelopen jaar benoemd, ging meteen aan de slag met een charmeoffensief, lijkt snel te aarden, heeft in korte tijd een eind gemaakt aan het gejij en gejou,  het aanspreken van raadsleden bij hun voornamen en het interpreteren van raadsbijdragen, zodat de raadszaal minder een speeltuin is

Deel dit nieuws!