De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ook in Twente ruim bijval voor verbod afsteken vuurwerk particulieren

Ook in Twente ruim bijval voor verbod afsteken vuurwerk particulieren

ENSCHEDE – De roep om een verbod van het individueel afsteken van consumentenvuurwerk neemt toe, ook in Twente. Vorig  jaar bond burgemeester Gerritsen van Almelo op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de kat de bel aan door te pleiten voor één van overheidswege georganiseerde professionele vuurwerkshow. Het ligt voor de hand dat hij er morgen in zijn nieuwjaarstoespraak gezien de actualiteit nog wel op terug komt.

Vanwege de vele slachtoffers, de grote materiële schade en de rellen die ook de  afgelopen jaarwisseling in diverse gemeenten plaatsvonden, vindt ook de Twentse brandweercommandant Wevers, tevens voorman van de Brandweer Nederland, dat een verbod moet op het afsteken van zwaar vuurwerk door particulieren verkieslijk is. De landelijk korpschef Akerboom van de Nationale Politie bepleit een verbod op het afsteken van vuurwerk omdat de overlast de spuigaten uitloopt. Hij bepleit strenge straffen voor wie ondanks een verbod toch zwaar vuurwerk afsteekt; alleen veilig siervuurwerk zou volgens de politiebaas kunnen worden toegestaan.

Deel dit nieuws!