De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kobes geridderd wegens verdiensten bij harmonie Vriezenveen

Kobes geridderd wegens verdiensten bij harmonie Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Bij gelegenheid van het eeuwfeest van de Vriezenveense Harmonie is gewezen voorzitter Kobes vamiddag verrast met zijn benoeming tor Ridder in de Orde van de Nassau. Het behaagde de koning hem aldus te eren voor zijn vele verdiensten ten nutte van de muziekvereniging.

Hij vertegenwoordigde de vereniging ook in overkoepelende organisaties en zat in tal van plaatselijke, provinciale en landelijke commissies en werkgroepen. Als preses was Kobes één der stuwende krachten achter de verrijzenis van het muziekgebouw Odeon op sportpark Het Midden en de muziekreizen naar het buitenland, waaronder het in Vjenne niet onbekende Sint Petersburg.

In maart 1992 werd Kobes bestuurslid van de Vriezernveense Harmonie en later was hij voorzitter van deze muziekvereniging. Hij trad vorig jaar terug wegens zijn functie als VVD-raadslid van de gemeente Twenterand teneinde belangenverstrengeling te voorkomen. Om den brode heeft Kobes een managementfunctie bij de firma Kroon Oil in het havengebied Dollegoor te Almelo.

De kersverse geridderde muziekvoorzitter Kobes was beduusd en trots toen tijdens de jubileumreceptie zijn politieke voorzitter, burgemeester Van der Kolk, hem met het koninklijke eremetaal verraste.

Deel dit nieuws!