De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo herrijst volgens de burgemeester als een zelfbewuste stad

Almelo herrijst volgens de burgemeester als een zelfbewuste stad

ALMELO - In de regio ziet men het en in de stad zelf gaat men het ook geloven dat het zelfbewustzijn Almelo met sprongen vooruit gaat. Dat was vandaag de boodschap van burgemeester Geritsen in zijn nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur ten stadhuize. Hij constateerde ter kleuring van zijn betoog óók dat het optimisme onder de inwoners toeneemt. 'Overtuigd van eigen kunnen. Een optimistisch, vrolijk en zonnig Almelo. Een Almelo dat het sombere van het verleden wil afschudden en wil vasthouden aan wat ons toen sterk maakte: vakmanschap, handelsgeest en zorg voor elkaar.'

De gemeentelijke financiën der gemeente Almelo zijn volgens de burgemeester mede dankzij samenwerking (preventief inzicht) van de provincie Overijssel op orde, bedrijven investeren weer in de stad, het centrum heeft stedenbouwkundige impulsen gekregen (water terug tot aan de Markt) en er heerst nieuw elan.

Een probleem is volgens de burgemeester nog wel dat niet iedereen baat heeft bij de nieuwe geest die vaardig is over Almelo. Het gemeentebestuur zal daarom, aldus Gerritsen, rekening moeten houden met mensen die nog niet meeprofiteren van economische groei. ‘Onze samenleving valt uit elkaar als we niet zorgen dat iederéén kan meedoen. Dat iederéén en niet een kleine groep uitzicht heeft op die betere toekomst.’

Dat kan volgens de burgemeester met scholing, met werk en met vrijwilligerswerk. ‘Daarom ben ik ook zo blij met al die initiatieven uit de samenleving die erop zijn gericht het voor deze Almeloërs iets beter te maken. Van kleine groepen die in alle bescheidenheid hun steentje bijdragen met boodschappen, speelgoed of een dagje uit, tot grote bedrijven die grote bedragen ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties.’ 

 

Deel dit nieuws!