De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Enschede kritisch over kwanti- en kwalitatieve groei bevolking

CDA in Enschede kritisch over kwanti- en kwalitatieve groei bevolking

ENSCHEDE – Net als vorig jaar wijst het CDA in Enschede aan de vooravond van de nieuwjaarspeech van burgemeester Van Veldhuizen erop dat de beoogde toename van de bevolkingsgroei in de stad  beneden de verwachtingen blijft en  bovendien grotendeels het gevolg van de immigratie van mensen uit het buitenland. ‘De vraag is of deze groei van buitenlandse immigratie ook de kwalitatieve groei is waar het college naar streeft’, aldus fractievoorzitter Koc van het CDA.

De groei van twee jaar geleden (in 2018) was 787 inwoners door immigratie uit het buitenland en een krimp in de natuurlijke aanwas en door verhuizing naar andere gemeenten in Nederland. Dezelfde soort ontwikkeling  neemt het CDA voor 2019 waar. ‘De groei voornamelijk veroorzaakt door (buitenlandse) migratie is 953 inwoners.

In het coalitieakkoord heeft het college van burgemeester en wethouders opgetekend dat het inwonertal moet groeien van zo’n 155.000 tot 170.000 ingezetenen. Koc releveert dat de burgemeester vorig jaar in zijn nieuwjaarspeech aangaf dat de bevolkingstoename noodzakelijk is, ‘want het is erop of eronder’. Onvoldoende groei betekent dat de stad vergrijst en de beroepsbevolking afneemt. Gemeenten als Arnhem, Zwolle, Apeldoorn en Nijmegen groeien volgens de voorvrouw der christendemocraten harder dan Enschede; niet alleen door buitenlandse migratie maar ook door natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie.

‘Als deze geringe en soort groei (door immigratie) doorzet dan heeft dit gevolgen voor gemeentelijk beleid. De vergrijzing zal toenemen doordat de natuurlijke aanwas daalt. Afhankelijk van leeftijdsbouw van nieuwe immigranten kan dit gevolgen hebben voor bepaalde voorzieningen. Denk hierbij aan het aantal uitkeringsgerechtigden, de vraag naar zorg, behoefte aan soort woningen, maar ook aan het onderwijs.  Door de vergrijzing en de geringe toename van de bevolkingsomvang kan Enschede in een neerwaarts spiraal komen: toename van zorgkosten, meer beroep op andere sociale voorzieningen en daling van de beroepsbevolking.’

Deel dit nieuws!