De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CDLXXVI

We hadden vroeger, in de straat mijner jeugdjaren, buren van wie werd gezegd dat ze ‘rooms' waren en dat ze daar niets aan konden doen. Van ons zeiden ze dat we ‘fien’ waren en dat we dat ook niet konden helpen. Zo stoorden we ons in de Jalinkstraat niet aan elkanders zonden. We gunden elkaar de dwalingen des geestes.

Wat ik als kind altijd rommelig aan ‘rooms’ heb gevonden is dat kerststalletje in al zijn kitscherige lelijkheid, maar om de een of andere reden vond ik Driekoningen wel aantrekkelijk. Ik denk vanwege het verhaal eromheen. Het feest van Epifanie, vandaag, toen drie koninklijke wijzen (of wijze koningen) een kind in die stal aanbaden.

Pas na Driekoningen ging bij de buren de hele santenkraam weer naar Ons Lief Heer op Solder. Ik ben in mijn jongelingsjaren nog eens naar Keulen geweest om de relikwieën der drie koningen te bekijken, maar wat ik zag, was geestloos en dood, maar ja, ik ben denk ik te ‘fien’ geboren om dat ‘roomse’ relict naar waarde te schatten.

Deel dit nieuws!