De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Schreijer vreest verlies van mooie jachtgronden aan 't grootkapitaal

Schreijer vreest verlies van mooie jachtgronden aan 't grootkapitaal

MARKELO – De kans is goot dat vanwege de stikstofdiscussie 'mooie jachtgronden' in bezit komen van mensen die lekker in de slappe was zitten. Dat stelt de Twentse europarlementariër Schreijer. ‘Grond is de beste geldbelegging. Door het hanteren van een veel te hoge stikstofnorm is er voor veel boeren geen toekomst meer.’ Schreijer vreest dat agrariërs hun gronden noodgedwongen moeten verkopen en vooral in de mooie gebieden van ons land als Twente en de Betuwe zijn die gronden zeer in trek bij mensen met een dikke portemonnee. Zij kunnen straks aan de jacht blijven doen op hun eigen grond, terwijl die gebieden voor de gewone jagers gesloten worden en ook voor wandelaars en fietsers.’

De ‘boerenpolitica’ uit Hengevelde, wier echtgenoot een varkensbedrijf runt, liet dit waarschuwend bedoelde geluid horen Schreijer-Pierik tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Twentse Jagers bij zalencentrum De Poppe te Markelo. ‘ Een in de ogen van Schreijer schrijnend voorbeeld noemde is een door haar ten tonele gebrachte 82-jarige jager in de omgeving van Amsterdam. ‘Na een leven lang gejaagd te hebben, moest hij een beschamende vragenlijst invullen om zijn wapens te behouden. En toen het eindelijk zo ver was, kon hij in zijn eigen omgeving niet meer op jacht omdat alle jachtgronden waren opgekocht door Fentener van Vlissingen.’

Schreijer deed over de instemmend knikkende hoofden der Twentse jagers een dringende oproep aan de plaatselijke, provinciale en landelijke bestuurders het tij te keren. ‘Het lijkt een discussie om de stikstof, maar in feite is het een gevecht om de grond.’ Ze vindt de Nederlandse regering veel te soft. ‘Premier Rutte moet in Brussel veel harder aan de bel trekken om de Nederlandse belangen te verdedigen. Dat deed bondskanselier Merkel volgens haar wel. Merkel eiste de tijd tot 2021 om de sjoemelsoftware in de Duitse auto-industrie aan te pakken en kreeg het ook.' Rutte zou dat met het stikstofdossier moeten doen, zo luidde de oproep van de Twentse europarlementariër.

Deel dit nieuws!