De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nijhuis wil af van seksinrichting Glane; onduidelijkheid rol raad Losser

Nijhuis wil af van seksinrichting Glane; onduidelijkheid rol raad Losser

LOSSER – De gemeente Losser wil voorkomen dat op de plek van de voormalige nachtclub El Dorado opnieuw een seksinrichting  zal worden gevestigd. Hiertoe heeft  de gemeenteraad blijkens een persbericht gisteren een besluit genomen, ofschoon uit niets blijkt dat de raad gisteren bijeen is geweest. Mogelijk is sprake van een collegebesluit.

Op het perceel van El Dorado aan de Gronausestraat ligt nu een horecabestemming en op het bebouwde gedeelte is sprake van de aanduiding seksinrichting.  Al sinds 2015 wordt het perceel niet meer als zodanig gebruikt. ‘Met dit voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad voorkomen we dat ongewenste nieuwe activiteiten ontstaan op die plek.

In de structuurvisie van 2018 heeft de gemeenteraad van Losser al aangegeven dat in Glane aan de zuidzijde de locatie El Dorado en aan de noordzijde de locatie van het tankstation herontwikkeling zou moeten plaatsgrijpen teneinde ‘een belangrijke stimulans te geven aan de leefbaarheid van dorp’. Met het voorbereidingsbesluit dat nu is genomen wordt hier de eerste aanzet voor gegeven. Voorwaarden voor die herontwikkeling zijn een beperkt programma en een landschappelijke benadering. Zo kunnen nieuwe entrees van het dorp tot stand komen.

Deel dit nieuws!