De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • OR van Soweco eist recht van advies over ontmanteling Soweco

OR van Soweco eist recht van advies over ontmanteling Soweco

ALMELO – Naar verwachting wijst de Rechtbank Overijssel binnen twee weken vonnis of het dagelijks bestuur van de sociale werkvoorziening Soweco onrechtmatig handelde door te weigeren de Ondernemingsraad (OR) advies te vragen over het besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Het bestuur bestaat uit zes wethouders van de deelnemende gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Tubbergen.

De wethouders Maathuis van Almelo (bestuursvoorzitter) en Van Abbema van Twenterand zijn de kartrekkers van de ontmanteling. Ze vinden dat de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) ook prima kan worden bediend door Werkplein Almelo, directer, efficiënter en goedkoper. Volgens de Raad van Commissarissen, de vakbonden en de Ondernemingsraad doet dit afbreuk aan de beschutte werksfeer die voor WS-medewerkers van belang omdat het werkplezier geeft, collegialiteit in vaste ploegen en levenszin- en vreugde.

Punt is nu dat mede tegen deze achtergrond de Ondernemingsraad van mening is dat deze aspecten volledig buiten beeld zijn gebleven doordat het ‘bestuur van wethouders’ deze argumenten negeerde en weigerde advies in te winnen bij de Ondernemingsraad, wat wettelijk verplicht zou zijn bij zwaarwegende beslissingen, waaronder zeker ook opheffing. Mocht de OR in het gelijk worden gesteld, dan kan dat betekenen dat alles opnieuw moet. Het bestuur meent dat géén sprake is van een bedrijfsmatig besluit, maar van een politiek, waar de OR buiten staat.

Deel dit nieuws!