De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Tubbergen verwacht overschot aan huurwoningen en wil verkopen

Tubbergen verwacht overschot aan huurwoningen en wil verkopen

TUBBERGEN – De gemeente Tubbergen en de woningstichting Tubbergen verwachten dat op afzienbare termijn een overschot aan huurhuizen zal zijn. Dat voorspellen wethouder Volmerink namens de gemeente en directeur Roelofs uit naam van de corporatie. De bedoeling om als het zo ver is huurwoningen te verkopen, onder meer aan starters op de woningmarkt.

Gemiddeld genomen kan volgens Roelofs een belangstellende inwoner nu binnen drie maanden over een sociale woning beschikken. ‘Vooralsnog is er geen sprake van leegstand in de huurmarkt, maar we verwachten dat dit zal veranderen en dat er een overschot aan huurwoningen ontstaat.’

De gemeente en de corporatie hebben in hun ‘prestatieafspraken’ voor e komende vier jaar vastgelegd  zich gezamenlijk hard te maken voor prettig, betaalbaar en duurzaam wonen. De bedoeling is verder de komende jaren onder andere aan de slag te gaan met de zorginfrastructuur. Een belangrijk onderdeel hiervan is volgens Volmerink dat iedereen in de gemeente Tubbergen ‘zo lang mogelijk prettig thuis kan blijven wonen, met als uiteindelijk doel dat er voor iedere inwoner van de gemeente Tubbergen een geschikte woning is’.

Deel dit nieuws!