De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Mijande en Oale Bouw maken samen plan duurzame wijk Westerhaar

Mijande en Oale Bouw maken samen plan duurzame wijk Westerhaar

WESTERHAAR -De woningbouwcorporatie Mijande Wonen en de bewonerscommissie van d’Oale Bouw in Westerhaar gaan proberen samen een plan te maken de wijk van dit wijkje. De corporatie laat weten bereid te zijn te onderzoeken of een nieuw plan haalbaar is in plaats van nieuwbouw na afbraak. De vraag daarbij is daarbij hoeveel huizen kunnen worden gerenoveerd en verduurzaamd tegen welke prijs en wie dat dan betaalt.

Er ontstond vorig jaar grote commotie toen Mijande Wonen een renovatieplan omzette in een amovatieplan. Er kwam zware kritiek uit de buurt die de corporatie betichtte van woordbreuk en geschonden vertrouwen. Dat gebeurde in de periode dat de nieuwe directeur-bestuurder Maatman in de overdracht zat en zich nog het inwerken was.

Ook de gemeente Twenterand had kritiek op de handelwijze van Mijande Wonen en wethouder Harmsen sprak met beide kampen, ofschoon de gemeente formeel geen partij is. Hij hamerde evenwel op het aambeeld van leefbaarheid en volksgezondheid. En er kwamen mede daardoor gesprekken op gang tussen corporatie en bewonerscommissie. Dar heeft nu geresulteerd in gesprekken over een nieuw plan voor de Westerhaarse volkswijk.

In een persberich van beide partijen heet het dat de wensen en behoeften van bewoners en de uitgangspunten van Mijande Wonen naast elkaar worden gelegd, getoetst op haalbaarheid en de basis zullen zijn voor het plan voor ‘d Oale Bouw. Een plan dat moet vervolgens leiden tot ‘een duurzame wijk' die volgens de gekozen formulering 'aan de vraag van nu en de toekomst voldoet’. Naar verwachting ligt dat plan na de zomer op tafel.

Deel dit nieuws!