De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oldenzaal aan slag met winkelcentrum In den Vijfhoek en Singelpark

Oldenzaal aan slag met winkelcentrum In den Vijfhoek en Singelpark

OLDENZAAL –  Voor de herinrichting van de hoofdentree van het winkelcentrum In den Vijfhoek en het herkenbaar maken van het aanpalende Singelpark heeft de gemeente Oldenzaal nog 2,75 miljoen van het eerder beschikbaar gestelde krediet van drie miljoen euro over. Voor het maken van het ontwerp, de inhuur van derden, het uitvoeren van onderzoeken en andere voorbereidingskosten is een kwart miljoen opgesoupeerd. In samenspraak met projectontwikkelaar URW en woningcorporatie WBO Wonen en de betrokken ondernemers werkt de gemeente aan het verbeteren van de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van de binnenstad. Het herkenbaar maken van het Singelpark is een belangrijk onderdeel. De eerste fase van uitvoering is gekoppeld aan de verbouwing en modernisering  van het Winkelcentrum In den Vijfhoek en de verbetering van de openbare ruimte bij de hoofdentree.

De gemeenteraad besloot krap vier jaar geleden tot vaststelling van het schetsontwerp voor de eerste fase van het Singelpark en de herinrichting van de openbare ruimte nabij de hoofdentree van het winkelcentrum In den Vijfhoek en ingestemd met het taakstellende investeringsbedrag van drie miljoen. Daarmee is nu dus een begin gemaakt. Bij verdere uitwerking zal de raad zich nog buigen over de vraag wat te doen met (de omgeving van) postkantoor, dat inmiddels is gekocht door de Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO) die het ziet als onderdeel van de ‘integrale gebiedsontwikkeling’ voor de  Langestraat in dit deel van de binnenstad.

In de centrumontwikkeling genoemde speelt ook de Kop Vestingstraat bij de Deurningerstraat een rol als ook het toevoegen van extra parkeerplaatsen richting de Deurningerstraat, groen en waterberging passend binnen de Singelparkvisie en de introductie van een zit- en leesplek. Deze zaken zijn allemaal verwerkt en door het wegnemen van trappen om hoogteverschillen te overbruggen is de toegankelijkheid vanaf de zijde van de Walgaardenflat verder verbeterd. Een belangrijk uitgangspunt is het zichtbaar maken van de loop van de historische stadsmuur en het Singelpark.

 

Deel dit nieuws!