De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Groen licht voor begeleid wonen in Broekheunerborch te Enschede

Groen licht voor begeleid wonen in Broekheunerborch te Enschede

ENSCHEDE – Het protest van omwonenden tegen de komst van een vorm van beschermd wonen in een deel van woonzorgcentrum Broekheurnerborch in Enschede haalt voorlopig niets uit. Bij de bestuursrechter hielden de bezwaren tegen de huisvesting van 37 psychisch kwetsbare personen geen stand. De gemeenteraad van Enschede ging eerder al in meerderheid akkoord.

Voor het begeleid wonen is een vleugel van het gebouw Broekheurnerborch beschikbaar. De urgentie is volgens de gemeente en de Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW) ruimschoots aangetoond. Bezwaarde buurtbewoners vrezen allerhande vormen van overlast en ze stellen bovendien dat er eerstens al veel voorzieningen in de wijk zijn voor de doelgroep, tweedens dat de gemeente zou hebben toegezegd dat er niet meer komen en derdens dat de woonzorgruimte voor ouderen is bedoeld en dat daar de behoefte aan passende huisvesting ook groot is.

Het gemeentebestuur stelt dat de urgentie in de stad groter is als het om mensen gaat die begeleid moeten wonen; de wachtlijst zou onaanvaardbaar lang zijn. Ook wijst de praktijk naar het oordeel van de gemeente Enschede en de verhurende corporatie Domijn uit dat er amper incidenten zijn. Bovendien is er zeven dagen in de week 24 uur per etmaal toezicht.

Deel dit nieuws!