De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe machtsgreep ex-schepen Ten Seldam verdeelt raad Almelo

Nieuwe machtsgreep ex-schepen Ten Seldam verdeelt raad Almelo

ALMELO – Opnieuw sluimert er brouille onder het dunne laagje eensgezindheid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Almelo. Er zijn wel raadsleden die iets willen zeggen, maar niet herleidbaar. Inzet is een nieuwe poging van ex-wethouder Ten Seldam om een gezaghebbende functie in de wacht te slepen. Ze sloeg op de macht al een paar keer toe en wil nu de leiding pakken in de commissie die het functioneren van burgemeester Gerritsen beoordeelt.

Het stoort veel collegae van Ten Seldam, onder wie raadsleden van coalitiepartijen, dat de ex-wethouder ‘aan een machtsimperium werkt’. Ook in haar eigen partij is niet iedereen gelukkig met haar ‘stapeling van functies’. Een fractielid: 'Rupsje Nooitgenoeg wekt irritatie.'

De andere raadsleden die zich hebben gekandideerd zijn de leidslieden Hümmels en Pol van de eenpersoonsfracties Leefbaar Almelo en Forum voor Rechts en voorman Wiertz van D66. Van deze drie lijkt Wiertz de meeste kans te maken, maar de vraag is of hij tegen Ten Seldam is opgewassen. Eerder dolf een kandidaat van D66, te weten het raadslid Van Saane, in een geheime stemming al het onderspit tegen de oud-wethouder toen het ging om de functie van vice-voorzitter van de gemeenteraad. Dat werd toen de gewezen CDA-fractiechef Zielman. Een ongeschreven wet zegt dat dit een raadslid van de oppositie is, maar Zielman won doordat hij de coalitie achter zich kreeg. Vervolgens deed Zielman in de fractie een stap terug ten faveure van Ten Seldam...

Zielman voerde aan dat een andere betrekking hem noopte het fractievoorzitterschap neer te leggen, maar intern heet het dat het ook niet boterde tussen hem en Ten Seldam, die haar ambities onder stoelen noch banken stak. Dat bevestigen twee bronnen in het CDA. Bovendien vond ze volgens intimi dat Zielman haar een paar keer dwars zat toen zij nog wethouder was. Zo koos Zielman als fractieleider in afwijking van de rest van de CDA-fractie de kant van de oppositie in de ‘tunnelmotie’ tegen Ten Seldam en steunde daarmee impliciet de VVD die haar ‘beroepsdeformatie’ verweet.

Algemeen werd het wethouderschap van Ten Seldam raadsbreed mild gezegd als weinig succesvol betiteld. Zelf wilde ze in 2018 ijzerenheinig door, maar VVD, LAS en ChristenUnie maakten daar een breekpunt van, waardoor ze eieren voor haar geld koos en zich terugtrok om de coalitievorming niet in de weg te staan, waardoor de niet als raadslid herkozen Van Mierlo opeens wethouder werd.

Of het fractievoorzitterschap en het vice-raadsvoorzitterschap van Ten Seldam, die ooit als beschermheilige van ex-wethouder Sjoers in de politieke arena van Almelo belandde, worden uitgebreid met het voorzitterschap van de commissie die het functioneren van de burgemeester beoordeelt, zal dinsdag blijken. Dan blijkt ook hoe groot de politieke macht nog is van de ex-wethouder.

Deel dit nieuws!