De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Extra geld gemeente plus plan van aanpak Parkgebouw in Rijssen

Extra geld gemeente plus plan van aanpak Parkgebouw in Rijssen

RIJSSEN – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen-Holten stelt voor ten behoeve van de exploitatie van het Parkgebouw, dat een theater, een aantal zalen en horeca omvat, dit jaar en volgend jaar, dus twee keer, 28.500 euro aan te reiken. Dat gebeurt op voorstel van SGP-wethouder Beens van Kunst en Cultuur, plus 14.250 voor de lasten over 2019.

Beens eist wel dat bestuur en directie vóór augustus mogelijkheden aandragen om te bezuinigen. Er zijn principe-afspraken gemaakt met directeur Agteresch en penningmeester Ter Harmsel van de Stichting Parkgebouw, waarbij onder meer is gekeken naar de (kosten van de) personele formatie, de programmering en de (mogelijke inkomsten van) nieuwe activiteiten.

In de loop van 2021 moeten de maatregelen die noodzakelijk worden geacht hun beslag krijgen en zulks dient te leiden tot een gezonde bedrijfsvoering. De gemeenteraad van Rijssen-Holten komt er deze week oriënterend over te spreken teneinde nog in de loop van deze maand een besluit te nemen.

Deel dit nieuws!