De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Joosten kan niks doen aan stank bij kalverhouderij Denekamp

Joosten kan niks doen aan stank bij kalverhouderij Denekamp

DENEKAMP – Bewoners van de Latropperstraat te Denekamp klagen over de hinder die ze zeggen te ondervinden van een agrarisch bedrijf. Het gaat om een kalverhouderij op een perceel van bijna 2,2 hectare . Het college van burgemeester de wethouders zegt er niets aan te kunnen doen omdat het bedrijf aan alle voorwaarden zou voldoen.

De klachten komen van bewoners van een nabije woonwijk. Vooral de fracties van PvdA en GroenLinks zijn het bij monde van de raadsleden Koehorst en Meenk met de appelanten eens dat er geuroverlast is, tot ver in de woonwijk. In een brief aan de gemeente stellen bewoners dat ook sprake is van gezondheidsrisico’s, onder meer vanwege asbest. Bovendien zou er verkeersoverlast zijn en vinden er naar het oordeel der appellanten onveilige transporten plaats. Ze wijzen er ook op dat er nu een kuilvoerplaats wordt ingericht die niet aan de eisen voldoet.

Volgens burgemeester Joosten zijn tot op heden mankementen noch overtredingen geconstateerd, weswege er geen aanleiding is als lokale overheid in de benen te komen. Over de suggestie van bewoners om de kalverhouderij uit te kopen en/of elders te huisvesten, eventueel met de regeling rood-voor-rood, werd niet gereageerd, niet door de burgemeester en niet door facties. Wel merkte Meenk op dat de wijk er eerder was dan de kalverhouderij.

Deel dit nieuws!