De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Aftopping 25 procent OZB-stijging tot 17,5 procent in Hellendoorn

Aftopping 25 procent OZB-stijging tot 17,5 procent in Hellendoorn

NIJVERDAL – Bij nadere bescherming blijkt het toch mogelijk de belastingverhoging dit jaar te beperken tot 17,5 procent. Dat is 7,5 procent minder dan in december bij de vaststelling van de begroting 2020 vastgesteld. Tot deze slotsom is het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn gekomen. De gemeenteraad moet er nog een klap op geven.

De gemeenteraad zal ingenomen zijn, met de verlaging van de verhoging, want hikte in december aan tegen de forse verhoging, maar steunde die uiteindelijk toch, zij het dat  de oppositiepartijen Lokaal Hellendoorn en VVD tegenstemden omdat het onnodig zou zijn. Het college stelde toe al dat het de verhoging zou verminderen indien de mogelijkheid daartoe zich zou aandienen.

In een persbericht stelt wethouder Beintema van Financiën ‘blij’ te zijn ‘de tariefstijging enigszins te kunnen terugbrengen’. Dit kost de gemeente volgens hem dit jaar een bedrag van 372.000 euro. ‘Dat kunnen we betalen uit enkele eenmalige voordelen’, aldus de wethouder.

De gemeenteraad van Hellendoorn  komt er 4 februari over te spreken. Wel ligt dan ook een voorstel ter tafel de basisheffing voor afvalstoffen dit jaar iets te verhogen dan voorzien. De reden daarvoor is dat 4.600 huishoudens een grote restcontainer hebben ingeruild voor een kleine. Huishoudens zijn daardoor voordeliger uit, maar de inkomsten voor de gemeente nemen erdoor af.

Deel dit nieuws!