De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Toekomst van natie ligt in Oost-Nederland en raakt nu aan Twente

Toekomst van natie ligt in Oost-Nederland en raakt nu aan Twente

ENSCHEDE - De toekomst van Nederland ligt volgens minister Schouten van LNV in Oost-Nederland, maar nog niet in Twente. In een persbericht van de provincie Overijssel stelt de bewindsvrouw dat de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta gezamenlijk vijftig miljoen euro van de rijksoverheid aan regiodeals toucheren. Ze zetten dit geld in om onder meer doorstroming op de arbeidsmarkt te vergroten, de economie te verduurzamen en voor de toekomstbestendigheid van de Veluwe en het Overijsselse Vechtdal.

De provincies Overijssel en Gelderland en Overijssel laten wetn 'blij' te zijn met de toekenning: 'Hiermee bevestigt het kabinet dat het belang van Oost-Nederland toeneemt.' De gedeputeerden Van Hijum en Markink van Overijssel respectievelijk Gelderland noemen dit een erkenning van de regering voor het belang van deze projecten in Oost-Nederland: 'We creëren daarmee brede welvaart voor inwoners en kansen voor toekomstige bedrijven, maar het is ook een waardering voor de unieke samenwerking tussen alle partijen in dit deel van Nederland.'

Het in verhouding grote aantal regiodeals in Oost-Nederland onderstreept dat het zwaartepunt van ons land verschuift, met name naar het oosten. 'De toekomst van Nederland ligt in Oost-Nederland', concludeerde  recent ook al de Wageningen Universiteit in een recent rapport. Op een kaart die de universiteit maakte zie je over 100 jaar veel meer steden in Gelderland en Overijssel.

Ook de Rabobank ziet economisch een verschuiving weg uit de Randstad en omschrijft de regio’s Zwolle, Veluwe en Cleantech als succesregio’s. Volgens een onderzoek door deze bank zitten belangrijke motoren van de Nederlandse economie buiten de Randstad, maar veel meer in onder meer Wageningen en Zwolle, dat in de toekomst wordt gezien als vierde regio van het land.

Deel dit nieuws!