De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Onrust over veiligheid bij school Markelo door 'waterwerken' Vitens

Onrust over veiligheid bij school Markelo door 'waterwerken' Vitens

MARKELO – Er is onrust ontstaan onder bewoners van de Schoolstraat en omgeving in Markelo na de melding dat in maart werkzaamheden aan de drinkwaterleiding in deze straat worden verricht. Ze vrezen problemen bij het tijdelijke onderkomen van basisschool De Zwaluw waar het brengen en halen van de kinderen nu al voor chaotische taferelen zorgt.

De raadsfractie van Gemeentebelang in de gemeente Hof van Twente wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten of de verkeerssituatie niet verder zal verslechteren en of het mogelijk is om het waterbedrijf Vitens te bewegen de geplande werkzaamheden uit te stellen tot de oplevering van het nieuwe multifunctionele gebouw waarin volgens de gemeente vermoedelijk in het najaar ook de basisschool een onderkomen zal krijgen.

Naar verwachting  zal dit zogenoemde Kindcentrum aan de Fokkerstraat, dat ruimte gaat bieden aan baisisonderwijs, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang,  in het najaar zal worden geopend. Ook in Delden verrijst een Kindcentrum gebouwd. De gemeente Hof van Twente heeft vorig jaar voor beide complexen in totaal 9,5 miljoen euro uitgetrokken.

 

Deel dit nieuws!