De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overijssel pompt achttien miljoen in projecten verkeersveiligheid

Overijssel pompt achttien miljoen in projecten verkeersveiligheid

HENGELO - De provincie Overijssel laat weten dit jaar een bedrag van ruim achttien miljoen euro te willen investeren in verkeersveiligheid. De beoogde projecten dienen ter verbetering van de doorstroming, het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het bevorderen van het fietsgebruik. Op stapel staan bouwwerken en gedragsbeïnvloeding.

Er zijn ten provinciehuize 34 projecten geselecteerd die dit jaar van start kunnen. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op waar relatief veel ongevallen plaatsgrijpen, met speciale aandacht voor logische routes en kwestieuze rotondes.

Het provinciebestuur meldt dat het Overijssel bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar wil houden. 'Dat betekent', aldus een persbericht, 'dat de provincie manieren van vervoer aanmoedigt die zuinig met de ruimte omgaan en een positieve bijdragen leveren aan de leefomgeving. (...) In dat kader wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed.' Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. In dat laatste verband staat dat de aanleg van nog ontbrekende delen van de fietssnelweg F35 in Twente van belang is. 0p de rol staan ook de verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van diverse (fiets)oversteekplaatsen.

Verder heeft de provincie Overijssel subsidie beschikbaar voor gedragsmaatregelen om de verkeerveiligheid te verbeteren. ' De focus ligt daarbij', zo wordt gemeld, 'op kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid en afleiding in het verkeer. Daarvoor worden actief communicatie, educatie en voorlichting ingezet rondom de landelijke verkeersveiligheidscampagnes.

Deel dit nieuws!