De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lokaal Hellendoorn bepleit goed beheer speelplaatsen in buurten

Lokaal Hellendoorn bepleit goed beheer speelplaatsen in buurten

NIJVERDAL - De raadsfractie van Lokaal Hellendoorn wil een verbetering van het onderhoud en een uitbreiding van speelplaatsen in de dorpen en wijken der gemeente, waarbij met name een populaire speelplaats in de Kruidenwijk te Nijverdal wordt genoemd, op de hoek van Zwaluwtong, Wintergroen, Leeuwenbek en Madeliefje, die werd beschadigd door vuurwerk.

Omwonenden kregen nadat ze in een brief aan de gemeente melding van de vernieling maakten de reactie dat ouders blijkbaar niet hechten aan de speelplaats, aangezien ze schade niet wisten te voorkómen. Lokaal Hellendoorn vindt het vreemd bezorgde ouders zó aan te spreken, nog los van de vraag óf schade/vernieling kán worden voorkómen.

Ook gaf de gemeente aan dat ouders en kinderen moeten wachten tot juni omdat de gemeente eerst dan bepaalt welke speelplaatsen in het kader van de bezuinigingen worden opgeheven. Lokaal Hellendoorn laat weten dat enkel uitvoering gegeven kan worden aan de bezuinigingsopdracht in samenspraak met kinderen en ouders die gebruik maken van de speelplaatsen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het college vroegtijdig in gesprek gaat met alle omwonenden van speelplaatsen. Volgens de lokale partij moet voorop staan dat speelplaatsen blijven en dat buurten/ouders/kinderen moeten worden betrokken, waar mogelijk en gewenst ook bij het beheer.

Er zal volgens de fractieleden Ligtenberg-Grondman en Veneman van de lokale partij met alle betrokkenen naar oplossingen gezocht moeten worden. Hiervoor zal het college in gesprek moeten met ouders en andere buurtbewoners over bijvoorbeeld mogelijkheden tot eigen beheer van speelplaatsen of delen daarvan, inclusief de daarbij horende verantwoordelijkheden.

Deel dit nieuws!