De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twenterand wil overleg met Zwolle over dumpprijs bedrijfsgrond Almelo

Twenterand wil overleg met Zwolle over dumpprijs bedrijfsgrond Almelo

VRIEZENVEEN/ALMELO - De gemeente Twenterand wil spoedoverleg over de concurrentie tussen gemeenten op basis van grondprijzen voor bedrijfsgrond.

Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand stelt dat bedrijven uit deze gemeente naar Almelo vertrekken vanwege de lagere grondprijzen daar en vreest dat meer ondernemers om deze reden zullen verhuizen. Naar het oordeel van het college vertroebelt dit de discussie over de programmering van bedrijfsgrond in Twente aangezien de aansturing onder regie van de provincie Overijssel plaatsvindt. Volgens fractievoorzitter Elzinga van de meerderheid van de gemeenteraad is het typisch voor het egocentrisch optreden van de gemeente Almelo, waarbij hij wijst op het gehannes met de F35, Regio Twente en Soweco. 'Nu kaapt men ondernemers uit Twenterand weg door grond aan te bieden tegen 'bodem'-prijzen.'

Een aantal jaren geleden intevenieerde de provincie Overijssel in de regio Twente door gemeenten te verplichten gronden af te waarderen teneinde concurrentie door dumpprijzen te voorkomen. Een half jaar geleden zijn nieuwe Regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente ondertekend, waarmee de afspraken uit 2017 werden geactualiseerd. Deze afspraken dienen het doel om te komen tot een evenwichtige markt voor bedrijventerreinen en dat zou nodig zijn voor een een sterke regionale economie in de regio Twente.

Zowel in 2017 als bij de nieuwe afspraken in 2019 stelde het college van burgemeester en wethouders van Almelo dat 'het gebrek aan ontwikkelperspectief de stad onevenredig hard zou treffen'. Medio dit jaar worden de kaarten opnieuw geschud. Volgens het college van Twenterand probeert Almelo door op prijs te concurreren te redden wat er te redden valt, onder meer door op prijs te concurreren en zó bedrijven uit  buurgemeenten te verlokken.

 

 

Deel dit nieuws!