De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA en SP willen tempo voor een stadwaardig zwembad Enschede

CDA en SP willen tempo voor een stadwaardig zwembad Enschede

ENSCHEDE – De raadsfracties van CDA en SP in Enschede maken zich zorgen over de voortgang om te komen tot een nieuw zwembad in Enschede. Om te beginnen vanwege het dringen van de tijd en het knabbelen aan het bouwkundig bestek, maar ook vanwege extra (geld voor) deskundig onderzoek, terwijl het college al vier ton aan bezuinigen op het nieuwe zwembad in het Diekmangebied heeft ingeboekt.

Onlangs was er een bijeenkomst van zwembadgebruikers die hun wensen en ideeën kenbaar konden maken ten behoeve van een nieuw haalbaarheidsonderzoek waaruit opnieuw  scenario’s moeten komen. Kortom, constateren de raadsleden Van Lagen van het CDA en Futselaar van de SP, het college van burgemeester en wethouderslijkt opnieuw te beginnen.

Drie jaar geleden al stelde de gemeenteraad een zwembadvisie vast en eerst vorig jaar lag raadsvoorstel ter tafel maar ook daarna volgde nog veel overleg, zowel met de gemeenteraad als met de beoogde gebruikers. CDA en SP dringen aan op spoed én op het serieus nemen van de wensen en bedenkingen van vaste gebruikers, waaronder verenigingen en andere vaste gebruikers.

De planning is dat er volgende maand een concreet plan ligt over het aantal baden in het beoogde zwembad, welk type baden voor welke gebruikers/doelgroepen en tegen welke financiële én maatschapppelijke prijs. Daarna volgen commiisiedebatten met als politiek-bestuurlijk streven dat in mei/juni in de raadszaal definitieve besluitvorming plaats zal grijpen.  

 

 

Deel dit nieuws!