De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Lokalen veroveren Twente, met name in Twenterand en Enschede

TWENTERAND - De grote winnaar in Twenterand is de lokale oppositiepartij GBT, die een politieke aardverschuiving veroorzaakte en van zeven zetels nu naar het onwaarschijnlijke aantal van twaalf straks parachuteerde. Dat is op één zetel na de absolute meerderheid in een raad met 23 volksvertegenwoordigers. Ongekend voor Twenterandse begrippen. Een coalitie met drie wethouders ligt voor de hand. De meest voor de hand liggende wethouders namens GBT zijn volgens de Twenterandse tamtam fractievoorzitter Paters en oud-wethouder Koster. Daar kan dan de huidige wethouder Van Abbema van de ChristenUnie bij (al verloor die partij een zetel, van vier naar drie), maar ook twee parttimers van andere partijen. De megawinst van GBT is een belangrijke oorzaak van het klein blijven van de PVV dat aan de rand van Twente minder scoorde dan verwacht, namelijk één zetel.

ENSCHEDE - Op basis van een tussentijdse rapportage wordt de lokale partij BBE ruim de grootste partij van Enschede. D66 was vier jaar geleden de absolute winnaar en groootst en kan zich nu hooguit de grootste van het liberaal-vooruitstrevende kamp noemen. Het was stuivertje wisselen: BBE van vijf naar zeven en D66 van zeven naar vijf. Beide partijen maken nu deel uit van het vierpartijencollege, met CDA en ChristenUnie. In de woorden van fractieleider en lijsttrekker Van den Berg is de overwinning van BBE 'bizar' en in zijn eerste reactie schreef hij dit voor de NOS-televisie toe aan het 'geloof in verbinding'. Op basis van het nemen van verantwooordelijkheid  kreeg BBE volgens hem de kiezerrgunst. Zijn collega-lijsttrekker Eerenberg van D66 zei dat hij baalt van het verlies, maar blij is de grootste progressieve partij te blijven. Het ligt voor de hand dat, als beide partijen weer aan en coalitie meedoen. Sterker nog : de coalitie met CDA, VVD en ChristenUnie zou door kunnen. BBE met wethouder Van Agteren. die dan aan zijn derde termijn begint, de locoburgemeester kan hoe dan ookde locoburgemmesterschap claimen, wat het verlies van D66 voor de huidige loco Eerenberg alleen maar zuurder maakt. De nieuwe partijen PVV en DENK  zouden in Enschede drie zetels respectievelijk één zetel halen.

WIERDEN - In de gemeente Wierden hetzelfde beeld, maar dan met minder verstrekkende gevolgen, want met verlies voor het CDA (dat altijd dacht de 'te eeuwigen dage' de grootste'  te zijn, maar nu vijf zetels overhoudt) en de winst van drie zetels voor de lokale partij NEW, dat liefst zeven zetels vergaarde, vier jaar geleden door het CDA nog achteloos terzijde werd geschoven, maar vanaf morgen bij de formatie van een nieuw college de lakens uitdeelt. Misschien dat NEW wethouder Span van het CDA bestuurlijk gezien in leven houdt, maar haar dan waarschijnlijk politiek gezien behoorlijk uitkleedt en een aantal beleidsterreinen (bijvoorbeeld volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en/of zorg laat inleveren. De kans is groot dat PPW (één zetel) mag blijven meedoen. Of dat ook geldt voor de VVD is de vraag, want de ChristenUnie zit op het vinkentouw.

HENGELO - In de gemeente Hengelo verloor de machtige SP, geheel volgens de landelijke trend, twee zetels. De SP had er zeven en houdt er vijf over. De fracties van VVD en Pro Hengelo zijn met zes zetels de grootsten in de nieuwe gemeenteraad en dat betekent beleidsmatig naar verwachting nogal wat. Als ze al terukomt, zal de almacht die wethouder Ten Heuw in woord en gebaar al acht jaar aan de dag legt verdwijnen. In de woorden van Jan Marijnissen moet ze 'effe dimme'. VVD en Pro Hengelo kunnen het wel met elkaar vinden en zullen elk een wethouder leveren, wellicht blijft Ten Heuw, maar dat is niet gezegd, want de partij kan ook guts tonen en zeggen dat ze niet bereid is  mee te helpen aan de uitvoering van rechts beleid. Andere opties zijn de verliezers CDA (van zes naar vier zetels en D66 van vier naar drie)  en/of de driezetelpartijen D66 BurgerBelangen en LokaalHengelo, al zitten op die laatste partij weinigen te wachten. Voor de PVV in Hengelo zijn er twee zetels. de meest voor de hand liggende coalitiepartner zal toch weer de ChristenUnie zijn, wat zou betekenen dat wethouder Langius ook blijft (en in Almelo gaat wonen)

ALMELO - Lang leek de VVD met zeven zetels de grootste fractie worden in  Almelo, maar het werden er zes, wat toch nog een verdubbeling is van het huidige aantal.  Omgekeerd leek het  CDA vijf  zetels te krijgen, één minder dan nu, maar in de laatste seconden van de telling waren het er toch zes en dus zijn de christendemocraten numeriek even groot als de liberalen. De lokale bundeling LAS (nu zeven) moet het straks doen met vijf. Met drie zetels is de PVV uit het niets de vierde partij van Almelo, maar behalve de VVD, althans haar leidsman Pauwels, wil geen der genoemde andere partijen ermee onderhandelen. De meest voor de hand liggende coalitiepartner zal toch weer de ChristenUnie zijn, die twee zetels behoudt, wat zou betekenen dat wethouder Langius ook blijft (en in Almelo gaat wonen). Om tot een coalitie te komen kan ook voor de zittende wethouder Cornelissen van de SP worden geopteerd, maar dat is wel een  gehalveerde partij, van vier naar twee. Overigens het aantal fracties in Almelo met één verminderd tot dertien, want Minimapartij en Almelo Centraal kregen onvoldoende stemmen voor een zetel.

HELLENDOORN - Voor het eerst in de hisorie van de gemeente Hellendoorn is het CDA in omvang gepasserd, want de drie lokale partijen die met één lijst aan de verkiezingen deelnamen krijgt acht zetels en dat is er één meer dan het CDA, dat juist een zetel verliest, van acht naar zeven. Dit betekent dat Lokaal Hellendoorn het voortouw neemt bij de vorming van een nieuwe coalitie. Van de 'kleintjes' verdriedubbelde de VVD zich, van één naar drie. D66 en de ChristenUnie behouden elk twee zetels, GroenLinks komt door verdubbeling ook op twee en de PvdA halveert tot één. In theorie kan de constructie met twee wehouders namens deze vier kleine partijen te Hellendoorn intact blijven, waarbij ze feitelijk de macht hebben, omdat Lokaal Hellendoorn en CDA elkaar zo ongeveer uitsluiten. Nu levert het CDA tewwe wethouders, dat kan even zo vrolijk Lokaal Hellendoorn zijn.

DINKELLAND - De tijden van weleer zijn terug in Dinkelland, want het CDA is er voor het eerst sedert jaren weer de grootste. De partij vergaarde acht zetels en laat daarmee Lokaal Dinkelland, dat twee periodes de meeste raadsleden had, achter zich. Lokaal Dinkelland verliest drie zetels, het CDA krijgt er eentje bij. Ze hebben samen een riante meerderheid, maar de wonden van de breuk tussen beiden met veel bestuurlijke en politieke gevolgen schrijnen nog. En het CDA heeft met de huidige coalitiepartner VVD (van twee naar drie zetels en dus een winnar) ook een meerderheid, zij het een minieme, maar met denkelijk minder politieke herrie aan de kop. Traditiegetrouw haalden PvdA en D66 elk een zetel en GroenLinks komt met één zetel nieuw binnen.

RIJSSEN/HOLTEN - In de gemeente Rijssen-Holten blijft de SGP door het behoud van zeven zetels de veruit dominante partij  De coalitie met ChristenUnie en Gemeentebelang (die beide een zetel wonnen)  plus het CDA (dat er eentje moet inleveren) kan getalsmatig riant nog eens vier jaar met een geheel eigen bestuursstijl en regioagenda regeren.

Deel dit nieuws!