De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

CDA Hengelo port eigen wethouder op met miljoenenplan city te komen

HENGELO -  De gemeente Hengelo moet miljoenen in de binnenstad investeren en volgende maand met concrete en gedragen plannen komen. Dat vindt het CDA in de gemeenteraad bij monde van fractievoorzitter Muller. Ze meent dat forse investeringen van infrastructurele aard in het stadscentrum nodig zijn en ook mogelijk omdat het sociale domein in Hengelo 'op orde' zou zijn.

Het wordt volgens de aanvoerder der christendemocraten hoog tijd miljoenen vrij te spelen voor de binnenstad die kampt met kale vlaktes en stramme leegstand. Het CDA maakt in Hengelo deel uit van een bestuurlijke coalitie met SP, PvdA en D66, waarbij het CDA in de persoon van wethouder Elferink de bestuurder levert die de Binnenstad in portefeuille heeft.

Muller heeft er vertrouwen in dat er op korte termijn veel gaat gebeuren, waarbij ze in herinnering roep dat vóór het zomerreces een motie van haar fractie werd aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een 'integraal plan’ voor de binnenstad te maken ‘dat breed draagvlak’ in de stad heeft. Ze wijst erop dat het plan voor het stadscentrum moet worden voorzien van een solide begroting die zo fors dient te zijn dat alles in één keer kan worden gerealiseerd. De fractieleider van het CDA brengt in herinnering dat de gemeenteraad het afgeronde plan voor de binnenstad al in september op de politieke agenda wil hebben. Dat veel ander fracties zich nu ook gaan roeren, ziet ze als een compliment. Muller: ‘Alle fracties gaan nu los met plannen en ideeën komen er steeds meer. Fijn dat motie van het CDA zó gedragen wordt.’

Niet alleen tekent zich in Hengelo politiek draagvlak af voor miljoeneninvesteringen, ook maatschappelijk borrelt en bruist het van visie en elan, zoals bij de ondernemers van Beleef Hengelo, die de onderscheiden straten, pleinen en gebieden in het centrum eigen sferen en profielen wenst te geven. Ook bij ontwikkelaars, winkeliers en makelaars ter stede leven tal van ideeën. Het is aan Elferink om hiervan een totaalplan te maken en dat over enkele weken voorzien van voldoende dekkingsgeld ter bespreking voor te leggen aan alle betrokkenen, inzonderheid de raadsleden.

Deel dit nieuws!