De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Rijssen-Holten gaat zelf huishoudelijke ondersteuning regelen

Rijssen-Holten – De gemeente Rijssen-Holten zegt de Twentse samenwerking met ingang van volgend jaar op voor wat betreft de Huishoudelijke Ondersteuning, want dit kan volgens de gemeente beter, effectiever en klantvriendelijkker lokaal worden geregeld dan regionaal georganiseerd. Er zijn meer gemeenten die overwegen het Twentse overlegverband Samen14 te verlaten om een plaatselijke algemene voorziening te maken.

De raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening heeft wethouder Beens hiervoor dez week toestemming te geven en hem saarbij enige handreikingen gedaan. Hoe dan ook zullen er volgens de gemeente minder administratieve lasten en uitvoeringskosten zijn, voor zowel de gemeente als voor de ontvanger van huishoudelijke hulp.

Beens toont zich enthousiast: ‘De lokale aanpak is resultaatgericht en heeft verschillende voordelen voor onze inwoners op het gebied van kwaliteit en service. De komende tijd gaan we hard aan de slag met onze partners, zoals de zorgaanbieders en de Adviesraad Sociaal Domein om alles zo goed mogelijk neer te gaan zetten.’

Bij een algemene voorziening regelt de burger met een zorgbehoefte zelf zijn of haar hulp bij het huishouden met één van de organisaties waar de gemeente afspraken mee heeft. Voordelen zijn volgens Beens onder meer dat de betrokken zorgvrager niet eerst een indicatie van de gemeente nodig heeft. ‘Er kan’, zegt Beens, ‘direct contact gezocht worden met een zorgaanbieder en door nauwe samenwerking tussen gemeente en aanbieders is er bijvoorbeeld meer ruimte voor innovatie en tussentijds bijsturen.’


Alle inwoners die op dit moment huishoudelijke ondersteuning via de gemeente ontvangen, worden zo snel mogelijk schriftelijk

Deel dit nieuws!