De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Pauwels wil ook belang Almelo in Cogas (25 procent) te gelde maken

Almelo - De gemeente Almelo zou haar aandelen in het netwerk- en groenenergiebedrijf Cogas moeten verkopen. Dat vindt VVD-voorman Pauwels. Hij wil er bij de behandeling van de Perspectiefnota (financieel meerjarenbeleid) een punt van maken.

Pauwels vindt dat aandelenbezit in Cogas geen kerntaak van de gemeente meer is en dat Almelo het geld goed kan gebruiken. Eerder besloot de gemeenteraad van Almelo dat de aandelen in het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence moeten worden verkocht. Dit zou tientallen miljoenen kunnen opleveren, want marktpartijen hebben grote interesse in het hoogtechnologische concern, waarvan de veertien Twentse gemeenten gezamenlijk meerderheidsaandeelhouder zijn. Behalve de gemeente Almelo wil ook Oldenzaal van Twence af. Ze kunnen evenwel niet zomaar verkopen, want er is sprake van gedeeld aandeelhouderschap. Er zijn nu besprekingen over overname van de aandelen door andere Twentse gemeenten. Ook kunnen Stadt Münster en andere geïnteresseerde Duitse gemeenten, waarmee besprekingen over toetreding tot Twence lopen, de aandelen van Almelo (zo’n elf procent) en Oldenzaal (zo’n vijf procent) overnemen, indien de overige aandeelhouders daarmee instemmen.

In het geval van Cogas ligt het minder ingewikkeld. Er zijn hier negen gemeenten aandeelhouder, want behalve Almelo (zo’n 25 procent) ook Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Onduidelijk is hoe de verhoudingen in de Almelose raadszaal liggen als het gaat over de suggestie van de VVD, waarbij het knappe dividend en somtijds een extra winstuitkering (zoals dit jaar twintig miljoen, dus vijf miljoen voor Almelo) moet worden afgewogen tegen een eenmalig bedrag van tientallen miljoenen. Over de waarde van het bedrijf en de geschatte opbrengst zegt Pauwels weinig te kunnen zeggen, al heeft hij er naar eigen zeggen wel ideeën over, die hij vanwege zijn werkzame arbeid bij de investeringsmaatschappij Oost NV niet met de andere gemeentebestuurders zegt te kunnen delen. Hij suggereert dat de waarde van het bedrijf op termijn afneemt door herpositonering terzake het netwerkbeheer en de duurzaamheidsdoelstellingen.

Deel dit nieuws!