De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Oversteek N36 Almelo: fietstunnelvarianten en Hofstraatovergang

Almelo - Er zijn op basis van een motie van de gemeenteraad te Almelo varianten onderzocht voor de bouw van een fietstunnel onder de Van Rechteren Limpurgsingel (N36) ter verbinding van het stadscentrum/kasteelgebied met de Gravenallee/Oostelijke Groene Long. De kosten worden becijferd op rond de twee miljoen euro.

Een derde variant gaat voorbij aan de essentie van de motie, want voorziet niet in een tunnel, doch beoogt de aanleg van een tweerichtingenfietsroute aan de noordzijde van de Hofstraat over de singel en dan afbuigend richting de Gravenallee. Hiervoor is een circa half miljoen nodig.

Het college van burgemeester en wethouders legt de varianten neutraal voor aan de gemeenteraad, die immers vroeg om een indicatief onderzoek en om de bevindingen daarvan.

‘Qua verkeersveiligheid scoort de gelijkvloerse oversteek over de Van Rechteren Limpurgsingel uiteraard minder dan de tunnelvarianten’, stelt het college vast. Daar zou volgens stedelijk verkeersexpert Hulleman echter tegenover staan dat het een verbetering betreft voor de fietsers die nu van de route via de Hofstraat gebruik maken, ook qua sociale veiligheid.

Deel dit nieuws!