De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Twence zwaait Almelo en Oldenzaal uit en wil Münster er geleidelijk bij

HENGELO/ENSCHEDE – De gemeenten die aandeelhouder zijn en blijven van afvalverwerker en energieopwekker Twence ijveren nog steeds voor geleidelijke toetreding van Stadt Münster als nieuwe aandeelhouder. Voorshands staat (Duitse) wetgeving dit in de weg, maar dat is niet voor de eeuwigheid. In de aandeelhoudersvergadering hebben ze het belang van versterkte euregionale samenwerking nog eens onderstreept. In een communiqué laten ze weten dit ‘vol vertrouwen tegemoet te zien’.

De gemeenten Almelo en Oldenzaal willen hun aandelen in Twence te gelde maken. Het bedrijf zal ze niet kopen, want dat zou ten koste gaan van het rendement. Het is wel mogelijk dat andere aandeelhoudende Twentse gemeenten ten laste van de eigen begroting aandelen bijkopen. Er is belangstelling van onder meer Berkelland, Hellendoorn, Hof van Twente en Twenterand. Vooral de gemeente Almelo maakt haast, want heeft de opbrengst nodig om de begroting op middellange termijn op orde te brengen.

Twence wil zijn  missie als (eu)regionaal duurzaamheidsbedrijf meer cachet en inhoud geven waarbij de levering energie en grondstoffen centraal staat. De aandeelhouders van Twence laten weten te verwachten dat de onderneming nieuwe activiteiten ontwikkelt die een substantiële bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de aandeelhoudende gemeenten. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij regionale initiatieven, zoals de Twentse Energie Strategie, de Agenda van Twente, Mineral Valley Twente en Afvalloos Twente. Concreet betekent dit dat Twence de haalbaarheid van onder meer luierrecycling, asbestverwerking en ruimbemeten zonneparken gaat onderzoeken, zoals nu al op de Boeldershoek.

Deel dit nieuws!