De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home

Eigenaar De Appel weg als raadslid vanwege burgemeester Hengelo

Hengelo- Uit onvrede met de positie die burgemeester Schelberg kiest heeft het raadslid Ten Brummelhuis van BurgerBelangen in Hengelo besloten per direct af te treden. Hem werd eerder al door collega-raadslid Janssen van Lokaal Hengelo belangenverstrengeling verweten (kroegeigenaar/terrassendiscussie), maar ten diepste heeft het gevoel dat burgemeester Schelberg hem niet steunt de doorslag gegeven. Ofschoon de burgemeester Ten Brummelhuis eerder zou hebben laten weten dat er geen integriteitsprobleem is, kreeg het raadslid in een tweede gesprek te horen dat hij volgens Schelberg in een radio-uitzending mensen tegen hem zou hebben opgezet.

Dat was de spreekwoordelijke druppel. Ten Brummelhuis: ‘Een onterecht en ongefundeerd verwijt. Overigens, de exacte woorden van de burgemeester zal ik niet in het openbaar herhalen. Bovendien sprak de burgemeester uit er spijt van te hebben ooit de terrasvergunning voor De Appel te hebben afgegeven. Alsof het verkrijgen van vergunningen een gunst van de burgemeester zou zijn. Ik weet dat ik om inhoudelijke redenen niet hoef te stoppen als raadslid, maar in het klimaat waarin ik moet opereren, voel ik me niet meer thuis.’ Om die reden is hij met onmiddellijke ingang weg, de raad onthutst achter zich latend, want behalve voor zijn eigen fractie was het voor ieder een verrassing.

Overigens heeft Ten Brummelhuis zich in de raadszaal nimmer over het terrassenbeleid uitgelaten. Het college van burgemeester en wethouders wil als bekend strenger handhaven (bekeuren, opdoeken) als een terras te groot is en/of de doorgang belemmert. Aan debatten hierover nam hij niet deel en bij stemmingen hierover onthield hij zich eveneens vanwege het gevaar van belangenverstrengeling.

Deel dit nieuws!