De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Raad steunt cabareteske wethouder megasport Wooldrik in Borne

BORNE - De gemeenteraad van Borne besteedt nu al toekomstig geld (verhogingen van de onroerend zaak-belasting) aan forse investerigen in het sportcomplex 't Wooldrik, maar een flik deel van de raad twijfelt openlijk of alles op termijn haalbaar is. Hoe dan ook gaat de uitvoering van zelfs een rudimentair deel van de omvanrijke plannen flink in de papieren lopen.

De renovatie en de beperkte uitbreiding van het zwembad benevens de energiebesparende maatregelen in het zwembad en de tweede sporthal vergen bijna 2,5 miljoen. Er zijn daar wat potjes voor beschikbaar, maar ook is een belastingverhoging van 1,75 procent vanaf 2021 is sowieso noodzakelijk, om überhaupt te kunnen beginnen, al was het maar vanwege instemming van de provincie Overijssel als financieel toezichthouder.

In de toekomst zijn, afhankelijk van de prioriteiten en keuzes, meer miljoenen nodig. Dat geldt zeker voor de varianten van een parkeerdek, want een keuze voor de op twee na beste variant is al 3,7 miljoen goedkoper dan de op één na beste, en over de beste praat al niemand meer, hooguit wethouder Kotteman, die trouwens vanuit de raadszal de vraag kreeg wat hij gezien zijn tomeloze enthousiasme en cabareteske teksten voor lekkers in zijn koffie had gemikt.

Kotteman, die van burgemeester Welten te horen kreeg dat de zaal wat onrustig werd en dat hij beter kon afronden, gaf hoog op van het beoogde zwembad, de gedachte beachhal, het gewenste bewegingspark de rijkdom aan natuur en de gedachte bouw van een futuristisch en vooral duurzaam onderwijspand ter huisvesting van de basisscholen Jan Ligthart en ’t Oldhof, met voor-, tussen- en naschoolse opvang, wat naar verwachting 2,5 miljoen vergt. En had nog een uitsmijter ter afronding: dat hij afziet van een helihaven en een jachthaven op 't Wooldrik.

Volgend jaar oktober komt Kotteman met aanvullende voorstellen over 't Wooldrik en de consequenties daarvan voor de onroerend zaak-belasting.

Deel dit nieuws!