De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hardenberg wil overschot 5,8 miljoen goeddeels toevoegen aan reserves

Hardenberg wil overschot 5,8 miljoen goeddeels toevoegen aan reserves

Hardenberg - De gemeente Hardenberg houdt over het boekjaar 2016 een aardige cent over. Het voordelig saldo bedraagt 5,8 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders wil 3,4 miljoen van het overschot toevoegen aan de reserves die daardoor toenemen tot ruim 31 miljoen. Ter motivering zegt wethouder Janssen van Financiën dat de gemeente 'meer vet op de botten' krijgt, maar toch 'behoedzaam' wil rentmeesteren. 'Het kan zo maar zo zijn dat we meevallers van nu straks hard nodig hebben', aldus de schepen de dukaten.

Het niet uitvoeren van projecten leverde vorig jaar 2,4 miljoen euro op. Het college stelt voor om dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen teneinde de activiteiten alsnog uit te voeren. Het gaat dan om duurzaamheidsprojecten, geld voor dorps- en buurthuizen, de aanleg van glasvezel in het buitengebied en de noord- en zuidkant van het Vechtpark.

Het overschot over vorig jaar ontstond volgens Janssen door een negen ton hogere uitkering uit het Gemeentefonds en de verkoop van de aandelen Enexis voor 1,1 miljoen euro. De aantrekkende economie deed volgens de wethouder de rest. Hardenberg was de afgelopen jaren koploper in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijventerrein en verkocht ook in 2016 meer grond dan verwacht. Verder werden meer woningen gebouwd dan verondersteld, wat goed was voor een meevaller van 1,7 miljoen euro in het grondbedrijf.

Er waren eveneens meevallers bij de uitgaven. De kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners vielen 2,5 miljoen lager uit. Hiervoor heeft Hardenberg jaarlijks een budget van 44,4 miljoen euro beschikbaar. De budgetten die de gemeente van de rijksoverheid ontvangt voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn in de afgelopen jaren toereikend gebleken, wat in veel Twense gemeenten niet het geval is. Wel nemen deze budgetten de komende jaren verder af, zo relativeert de wethouder. Niettemin blijkt volgens de lokale bewindsman uit onderzoek onder zorgafnemers dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat hulp in het huishouden voor iedereen toereikend en goed betaalbaar is. Ook wil de gemeente meer investeren in de Samen Doen-teams en de ondersteuning van mantelzorgers. Overigens blijkt het budget voor jeugdhulp vorig jaar - opnieuw - niet toereikend te zijn geweest.

Deel dit nieuws!