De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Na elf jaar toch sloop fietsenzaak voor woningbouw in Oldenzaal

Na elf jaar toch sloop fietsenzaak voor woningbouw in Oldenzaal

Oldenzaal - Het aannemersbedrijf Niehof te Lattrop gaat twee woningen onder één kap optrekken ter vervanging van de leegstaande fietsenwinkel aan de Ootmarsumsestraat. Het college van burgemeester en wethouders legt het sloop- en bouwplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Er is namelijk een wijziging van de bestemming noodzakelijk.

Met de sloop van de veroudere panden verdwijnt naar het oordeel van het gemeentebestuur een 'rotte kies' uit het straatbeeld. Tevens wordt door de woonontwikkeling een winkelbestemming opgeheven, wat in lijn is met het detailhandelsbeleid om winkelbestemmingen buiten het winkelgebied te beperken en zomogelijk weg te nemen.

De kweste sleept al jaren, eigenlijk sedert de daar gevestigde fietsenzaak Westenbroek elf jaar geleden de deuren sloot. In 2010 heeft het college de bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan een herontwikkeling van het perceel. Destijds was de herontwikkeling nog gebaseerd op een winkel op de begane grond met enkele kleine appartementen. Mede door een faillissement van de toenmalige ontwikkelaar is het toen niet tot een herontwikkeling gekomen.

Eind vorig jaar is het betreffende pand aangekocht door aannemersbedrijf Niehof met het doel om ter plaatse een twee onder een kap woning te bouwen met elk een parkeerplaats op eigen erf. Door dit nieuwbouwplan verdwijnt er een zogenaamde ‘rotte kies’ uit het straatbeeld en vindt er een afname plaats van het oppervlak aan winkelruimte buiten de winkelgebied.

Deel dit nieuws!