De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • VVD in Enschede hard onderuit met motie over verbreding van de A1

VVD in Enschede hard onderuit met motie over verbreding van de A1

Enschede – De gemeenteraad van Enschede voelt niets voor een motie van de VVD  om bij de rijksoverheid aan te dringen op verbreding van de A1 vanaf Rijssen en verder Twente in. De motie, door veertien VVD-afdelingen opgesteld, zal nog in de meeste raden aan de orde komen, werd in Almelo, Dinkelland en Oldenzaal reeds aangenomen, maar in de grootste gemeente van Twente werd’ie vanavond dermate lauw ontvangen en door wethouder Van Agteren zó sterk ontraden dat aanvoerder Kreeft van de liberalen in Enschede na een zeer korte schorsing de motie ijlings van tafel haalde om de politieke schade te beperken.

De meeste fracties vonden de motie onvoldragen en ondoordacht. Zo betoogde CDA-leidsvrouw Koc dat dat het wellcht beter zou zijn eerst de situatie bij Azelo/Buren aan te pakken, waar de A1 en de A35 samenkomen, vanwege een hogere urgentie dan de verbreding van de A1. Ook werd gezegd dat juist minister Schultz van Haegen, die namens de VVD jaren het departement van Verkeer & Waterstaat bestierde (en in de residentie wordt genoemd als opvolger van de geboren Twentse directeur Nijhuis van Schiphol), de verbreding van de A1 in partjes verdeelde, weswege Kreeft zich beter met zijn Haagse partijgenoten zou kunnen volstaan. Van Agteren (wethouder van BBE, één van de weinige fracties die de VVD aanvankelijk wilde steunen) noemde de motie incompleet, voortijdig en ineffectief, omdat er overleg loopt van Twente (wethouder Bron van Hengelo en Van Agteren zelf) over alle vormen van mobiliteit (ook spoor- en waterwegen), waarbij behalve de regio en het ministerie ook de provincie Overijssel (gedeputeerde Boerman) nauw betrokken is.

Kreeft bond in en de motie ging van tafel omdat'ie onhaalbaar was. Enschede was vanavond de eerste Twentse gemeente waar de VVD de motie er niet door kreeg, in tien Twentse gemeenten en in de provincie Overijssel zal de VVD er nog mee komen. Opvalllend was dat Kreeft wist te vertellen dat in de Provinciale Staten de héle coalitie in elk geval de VVD steun geeft, dus CDA, ChristenUnie en D66, drie partijen waarvan de Enschedese fracties veel kritiek hadden.

 

Deel dit nieuws!