De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Veltkamp van de VVD wil inzet drones voor landbouw en natuur Overijssel

Veltkamp van de VVD wil inzet drones voor landbouw en natuur Overijssel

Markelo  – Er komen experimenten met de inzet van drones ten behoeve van de landbouw en het natuur- en milieubeheer. Op instigatie van het Overijsselde statenlid Veltkamp pleit de VVD dat de provincie dit krachtig gaat bevorderen. Veltkamp, zelf een Markeloër van agrarischen bloede, verwacht dat de landbouw en de natuur er veel baat bij hebben. 

Het liberale statenlid laat bijvoorbeeld weten grote mogelijkheden te zien bij het effectief strooien van kunstmest, op afgemeten afstand. Idem dito bij het afwerpen van bestrijdingsmiddelen. 'Het is niet alleen goed voor de boer, maar ook voor het milieu, waar minder belastende stoffen in terechtkomen', aldus Veltkamp. 'Precisielandbouw heeft de toekomst.'

Drones kunnen ook worden ingezet bij natuurbeheer, stelt het statenlid met oog voor het buitengebied. ‘Nu nog gaan vrijwilligers het veld in om de nesten van weidevogels te markeren. Prachtig, maar hard werk. Met een drone kunnen vanuit de lucht tot wel twaalf nesten per uur worden gedetecteerd. Maar dat is niet het enige. Het broedseizoen duurt maar enkele maanden per jaar. De rest van de tijd zou je zo’n drone bijvoorbeeld kunnen inzetten bij het lokaliseren van wilde zwijnen die schade veroorzaken. De mogelijkheden zijn eindeloos.’

Naar de kennis van Veltkamp heeft de rijksoverheid veertig miljoen op de plank liggen voor het gebruik van drones ten plattelande.'Wildbeheerseenheden en gebiedscollectieven willen met drones aan de slag, dat enthousiasme willen we wat graag steunen.'

Deel dit nieuws!