De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College wenst 2,3 miljoen euro voor rioleringsstelsel in Oldenzaal

College wenst 2,3 miljoen euro voor rioleringsstelsel in Oldenzaal

OLDENZAAL – Er is volgens het college van burgemeester en wethouders in Oldenzaal een bedrag van 2,3 miljoen euro nodig voor werkzaamheden aan de stedelijke riolering. Het gaat onder meer om het vervangen en renoveren van verouderde en kapotte riolering, onder meer in de Industrie-Katoenstraat, De Ruijterstraat en de Nicolaas Beetsstraat. Ook wordt verder gewerkt aan het riool onder de Ootmarsumsestraat.

Verder is geld nodig voor de aanleg van regenwaterriolen (blauwe aders) in de Pastoriestraat en de Iepstraat. In de Ainsworthstraat staat de aanleg van een regenwaterbuffer gepland. Aan de Prossinkhof en Emmastraat worden extra maatregelen getroffen om wateroverlast door extreme regenbuien te verminderen. De gemeenteraad van Oldenzaal wordt gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan rioolvervanging in de Spoorstraat, Lyceumstraat en Prins Bernardstraat en de Ootmarsumsestraat. Bij de nieuwbouw aan de Nieuwstraat is voor het eerst een vervallen stuk hoofdriool omgebouwd tot waterberging. Door de klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. Zo is Oldenzaal augustus dit jaar weer getroffen door een regenbui met heel veel water in korte tijd. Aan de Prossinkhof en de Emmastraat was opnieuw sprake van wateroverlast. Om deze overlast te beperken wil het college de in 2019 geplande rioolvervanging in de Emmastraat al komend jaar uitvoeren en deze combineren met de aanleg van extra waterberging. Hiervoor is een half miljoen euro extra nodig. Verder gaat het college de gevolgen van de klimaatverandering voor Oldenzaal in beeld brengen en onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om wateroverlast in de stad te beperken.

Deel dit nieuws!