De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oproep aan parlement snelle regeling asbestverbod- en sanering

Oproep aan parlement snelle regeling asbestverbod- en sanering

GOOR – De gemeente Hof van Twente gaat voorop in de lobby om de rijksoverheid op te porren tempo te maken met het verbieden van asbest  en het saneren van asbest in gebouwen. Dat zou terstond van rijkswege moeten worden afgekondigd, waarna het in 2024 op nationale schaal zou kunnen zijn geëffectueerd.

Met de Gelderse buurgemeente Berkelland heeft Hof van Twente dit signaal vrijdag overgebracht aan een deputatie van de Tweede Kamer die beide gemeenten bezocht om de praktijk te ervaren. De rijksoverheid zou fermer moeten zijn met sanering van asbest en het stellen van een limiet, want 'praatjes vullen geen gaatjes'. Er zouden doelen moeten worden gesteld en regelingen aangereikt.

De oproep van Hof van Twente en Berkelland wordt door de provincies Overijssel en Gelderland gedeeld en als Landsdeel Oost voluit gesteund en uitgedragen. Overijssel en Gelderland vormen nationaal de voorhoede bij het uitbannen van asbest in gebouwen, met name in daken, maar ook in bijvoorbeeld landwegen.

Het uitblijven van een wettelijk-juridische verankering van het verbod, betekent dat veel eigenaren de asbestsanering uitstellen, uit gemalkzucht of om financiële redenen. Er zouden met spoed fondsen moeten worden ingesteld om naar rato financiële bijdragen aan ondernemers, particulieren en overheden te verstrekken.

Lokale en landelijke bestuurders troffen elkaar in Goor, waar lange tijd asbestproducent Eternit gevestigd was en waar complete wijken, zoals de volkswijk ’t Gijmink letterlijk op de schop gaan vanwege de verontreiniging. In de gemeente Berkelland werd krachtenbundeling van bedrijven ten plattelande besproken, initiatieven zoals de Asbestschakel, teneinde kosten te besparen. Asbest is al jaren verboden, maar de saneringsurgentie ontbreekt en daar zou de Tweede Kamer nu eens letterlijk en figuurlijk werk van moeten maken.

Deel dit nieuws!