De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe coalitie in de Hof beslist over multifunctionele wijkvoorziening

Nieuwe coalitie in de Hof beslist over multifunctionele wijkvoorziening

GOOR – De coalitiepartijen CDA en VVD in de gemeente Hof van Twente vinden dat de nieuwe gemeenteraad moet aangeven wat de financiële ruimte van het gemeentebestuur moet zijn voor subsidiëring van sociaal-maatschappelijke projecten. De fracties van (de nu nog oppositionele) PvdA, SP en D66 hebbende afgelopen jaren geprobeerd meer geld voor het project ’t Doesgoor in Goor vrij te spelen. Het college van burgemeester en wethouders stelde zeventigduizend structureel en een ton incidenteel beschikbaar. Gevraagd was 270.000 euro.

CDA en VVD willen verder met ’t Doesgoor en eventueel soortgelijke projecten, maar dan wel na zorgvuldige politiek-bestuurlijke afwegingen, en dat is ná de verkiezingen. Ze erkennen de waarde van de verbinding van sociaal-maatschappelijke, sportief-preventieve en cohesie-versterkende functies op het sportcomplex met veel lijntjes naar de buurten rondom; een sportpark met velden en geouwen als een laagdrempelige multifunctionele wijkvoorziening.

Het raadslid Reijnders van de VVD stuurde 'een ingezonden artikel' en schrijft: ‘Meer doen aan preventie en betere wijkvoorzieningen moeten ervoor gaan zorgen dat jong en oud een beter leven krijgen in een wijk, buurtschap, kern of stad. Het is ook noodzakelijk om de stijgende zorg een halt toe te roepen. We moeten gaan bedenken hoe we ons welzijnsniveau gaan verhogen, betere zorg dichtbij en liefst tegen lager kosten. Transformeren is geen sprint, maar een marathon, waarbij alle partners mee moeten veranderen. Er zijn nog weinig concrete initiatieven die hieraan voldoen. De vrijwilligersorganisatie project ’t Doesgoor is een heel eind op weg. Het is een belangrijke wijkvoorziening geworden met veel activiteiten die worden verzorgd door vrijwilligers. Het is alleen tot nu toe nog erg stand-alone, terwijl je voor de echte transformatie moet gaan samenwerken met professionele instanties, huisartsen en zorgverzekeraars.’

Deel dit nieuws!