De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Afronding project Vechtpark in Hardenberg vergt 5,5 miljoen euro

Afronding project Vechtpark in Hardenberg vergt 5,5 miljoen euro

HARDENBERG – De aanleg van het afsluitende deel van het Vechtpark in Hardenberg aan de noordkant van de stad zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. Het park levert volgens het waterschap Vechtstromen ‘een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid’ in het gebied. Daarenboven komen er wandel- en fietspaden in het waterrijke stadspark die aansluiten op het recreatieve en toeristische routes in stad en ommeland. De laatste deelprojecten bij elkaar vergen een investering van 5, 5 miljoen euro. De afsluitende werkzaamheden zullen nog worden besproken in de gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Vechtstromen.

Er ontstaat door de aanleg van het Vechtpark nieuwe natuur ontstaan. Het afsluitende deel van het Vechtpark Hardenberg omvat de Baalder Uiterwaard en sluit het gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen af, dat ook deel uitmaakt van het programma Ruimte voor de Vecht van de provincie Overijssel, die daartoe subsidie verstrekte.

Overigens zien Vechtstromen en de gemeente Hardenberg kansen om ook bij Gramsbergen, het noordelijke puntstadje van de gemeente, de Vecht aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen door water en natuur ruimte te geven. Het gaat om het winterbed van de Vecht tussen de Baalder Uiterwaard en de sluis bij de Haandrik, inclusief het Gat van Joosten. Door de oevers van de Vecht natuurlijker in te richten en een nevengeul aan te leggen langs de Stuw bij de Haandrik worden de waterveiligheid in het gebied. De recreatieve mogelijkheden kunnen worden vergroot met de aanleg van een haventje bij Gramsbergen voor kleine boten.

Deel dit nieuws!